- Politiker, det är dags att gå från ord till handling

Idag skriver ordförande Kenny Reinhold i en debattartikel i Tidningen Arbetet att det är hög tid att ansvariga politiker agerar för att rädda den svenska sjöfarten ur coronakrisen.

Publicerad:

"Det är sjöfarten som håller Sverige över vattenytan, men nu håller den på att drunkna. Räddningsinsatser har gjorts, men det krävs mer. Det kostar inte mycket, men är avgörande för att upprätthålla samhällsviktiga transporter av varor och passagerare i en tid av kris som denna. Det finns goda exempel på hur regering och riksdag agerat i våra nordiska grannländer. Den svenska sjöfartsbranschen har gemensamt lagt förslag om ett breddat sjöfartsstöd och reducerade avgifter. Ansvariga svenska politiker har nickat och sagt bra, men ännu har de inte agerat. Det är dags att gå från ord till handling"

Läs hela debattartikeln här.

Uppdaterad: