Silja Line varslar om uppsägning

Idag har Silja Line meddelat att de har för avsikt att varsla cirka 450 personer, främst personal ombord men även ett mindre antal personer iland, varav större antalet är inom Seko sjöfolks avtalsområde. Vi vet idag inte vem eller hur många som berörs. 

Publicerad:

Förhandlingar kommer sannolikt att starta under nästkommande vecka. Läget är allvarligt men vi vill poängtera att ingen är än så länge uppsagd. Nu handlar det för oss om att få fram information och få en tydlig bild av situationen.
När förhandlingarna väl börjat kommer de antagligen pågå under en tid, men vi vet inte hur länge. Vårt prioritet är att rädda så många arbetstillfällen som möjligt.

Uppdaterad: