Aktuellt läge 20 maj

Krisen inom sjöfarten fortsätter. Liksom samtalen och förhandlingarna med rederierna. Igår kom beskedet att Silja Line varslar 450 anställda om uppsägning. Stena Line och Rederi Eckerö har sedan tidigare sagt upp ungefär sammanlagt 800 personer inom Seko sjöfolks avtalsområde. Seko har nu tecknat tillämpningsavtal om korttidspermittering med totalt 15 arbetsgivare inom sjöfarten. Hundratals säsongs- och korttidsanställda som kommer att sakna arbetstillfällen i sommar, varav de flesta står utanför både fack och a-kassa.

Hur situationen kommer att utveckla sig på både lång och kort sikt är det ingen som kan veta. Men detta är vad vi vet idag, den 20 maj, om det aktuella läget i några av de rederier där Seko sjöfolk har medlemmar.

Publicerad:

STENA LINE
Flera medlemmars anställningar har nu upphört, efter att rederiet sagt upp 501 medlemmar av de 600 på Sekos avtalsområde som varslades den 16 mars. Linjen Oslo–Fredrikshamn har lagts ner för gott, Stena Saga är permanent tagen ur drift och två andra fartyg är tillfälligt upplagda. Flera förhandlingar kvarstår, bland annat om hur poolen för respektive befattning ska se ut och andra frågor som uppkommer i och med att hela rederiets verksamhet förändras. Förhandlingar pågår i många frågor. Sektionen i Stena Line besöker fartygen för att träffa medlemmar och informera om läget.

 

VIKING LINE
Viking Cinderella ligger upplagd i Mariehamn med cirka 15 personer ombord. Fartyget är upplagt fram till minst 15 den juni. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat och övrig personal är permitterad. Huvudsemesterperioden har efter förhandling tillfälligt flyttats från maj–september till senare under semesteråret. Detta för att rädda arbetstillfällen.

SILJA LINE
Den 19 maj meddelade rederiet att det har för avsikt att varsla cirka 450 personer, främst personal ombord men även ett mindre antal personer iland, varav större antalet är inom Seko sjöfolks avtalsområde. Vi vet idag inte vem eller hur många som berörs. Förhandlingsdatum är satt till den 27 maj. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat sedan tidigare och nästan all personal är hemma. Huvudsemesterperioden har efter förhandling tillfälligt flyttats från maj–september till senare under semesteråret. Detta för att rädda arbetstillfällen.                                                                          

REDERI ECKERÖ
Rederiet har sagt upp alla utom 13 anställda under Sekos avtalsområde och befinner sig nu i ett läge av uppsägning av de 300 medlemmar som trädde i kraft den 24 april. Rederiet signalerar att det har ambitionen att låta båda fartygen gå i trafik igen och förhandlingar pågår om turordning för återanställning. Men läget är fortfarande osäkert. Rederiet hade tidigare tecknat tillämpningsavtal om korttidspermitteringar för alla anställda. All personal i intendenturen är korttidspermitterad på 80 % från och med den 1 maj till och med 31 juli.

DESTINATION GOTLAND
Antalet passagerare har börjat öka. Under söndagen den 24 maj (Kristihimmelfärdshelgen) har rederiet beslutat att gå med tre fartyg, annars går man på bastrafik med endast två fartyg och minimal bemanning ombord. M/S Visborg ska läggas på varv, medan M/S Gotland ska tas i trafik. Rederiet har skickat hem en del anställda på vederlagsledighet och semester. Delar av personalen iland har korttidspermitterats. Tillämpningsavtal för korttidspermittering på sjösidan har diskuterats, men det pågår i nuläget inga förhandlingar om detta. Man har begränsat hur nära passagerarna kan komma besättningen ombord, och sprider ut passagerarna ombord för att minimera risken för smitta.

FINNLINES
Fartygen går enligt ordinarie turlista med bibehållen bemanning. Fraktbeläggningen verkar ha stabiliserat sig. Rederiet har vidtagit åtgärder ombord för att begränsa smittspridning.

FORSEA
Förhandlingar pågår med anledning av att Danmark nu börjar öppna upp sina gränser. Men läget är ännu ovisst. Verksamheten rullar på med mindre personal. Avtal om korttidspermittering är tecknat och rederiet har börjat korttidspermittera. Restaurangen ombord på Aurora är stängd söndag–onsdag. När det gäller smittrisk har man satt upp skydd i kassorna i shopen och cafeterian samt vid landgången.

TT-LINE
Fraktbeläggningen verkar nu vara stabil. Fler passagerare har börjat åka med fartygen. Rederiet har dragit ner bemanningen på cateringsidan och lagt ut semester och vederlag. Det finns ett lokalt tillämpningsavtal om korttidspermittering som inte börjat användas än. Man har satt upp plexiglas på fartygen och även vidtagit andra åtgärder för att minska risken för smitta; de anställda jobbar exempelvis tre veckor istället för två och man har tagit bort överlappande vakter.

SKÄRGÅRDEN
Blidösundsbolaget har vidtagit åtgärder för att minska smittspridning ombord, bland annat att man tar ombord färre passagerare vilket medför att alla inte kommer ombord. Andra exempel på åtgärder är plexiglas på däckskontor och i caféet, rutiner kring biljetthantering och förändrat utbud i caféet. Rederiet bytte den 20 april från justerad vintertidtabell till i princip ordinarie trafik för säsongen. Nuvarande besked sträcker sig till 16 juni.

Situationen i andra skärgårdsrederier varierar. I vissa står all verksamhet still. Samtal och förhandlingar pågår med flera skärgårdsrederier. Några mindre rederier har tecknat lokala avtal om korttidspermittering.

STORSJÖREDERIER
Tillämpningsavtal om korttidspermittering har tecknats med Wallenius, där också tiden för avmönstring förlängts två gånger med en månad i taget. För manskap anställda under TAP-avtal har möjlighet till förlängda kontrakt beviljats i de fall där på- och avmönstringar förskjuts på grund av restriktioner. Detta för att kunna garantera säkra resor till och från mönstringshamn. Fortsatta stora problem för många storsjörederier med på- och avmönstringsresor på grund av stängda gränser och stängda flygplatser. Tillämpningsavtal om korttidspermittering har tecknats med AdMare Ship Management, och samtal förs med fler rederier, för att lösa den ekonomiska konsekvensen för sjömän som drabbas av problemen med på- och avmönstring.

Uppdaterad: