Aktuellt

 • Positivt att avtalsrörelsen flyttas till hösten

  LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020.

 • Avtal om korttidspermittering även med Almega

  Seko har nu även tecknat ett centralt avtal med Almega om korttidspermitteringar inom sjöfarten.

 • ”Stena Lines agerande är oansvarigt och bedrövligt”

  Idag meddelar Stena Line att bolaget lägger ner trafiken med fartyget Stena Saga mellan Oslo och Frederikshavn. Detta är ytterligare en reaktion från bolaget på den rådande situationen som får förödande konsekvenser, inte bara för de anställda och Se...

 • Aktuellt läge 18 mars

  Restriktioner i resande och andra begränsande åtgärder i syfte att hejda spridningen av coronaviruset (COVID-19) fortsätter att påverka sjöfarten och som en direkt följd även Seko sjöfolks medlemmar. 

 • Information to TAP-crew in rating positions

  Due to the current heavy travel ban across the world caused by the corona virus (COVID-19) Seko sjöfolk has agreed to temporarily extend current contracts for TAP-crew. From March 1st until July 31st existing contracts may be prolonged in reference t...

 • Årsmötet framflyttat

  På grund av restriktioner gällande resor och möten skjuter Seko sjöfolk fram det planerade representantskapet 30–31 mars.

 • Seko har tecknat avtal om korttidspermittering för sjöfarten

  Seko har idag tecknat ett centralt avtal med SARF kring korttidspermitteringar inom sjöfarten. Detta med anledning av den dramatiska utvecklingen med anledning av Coronaviruset. 

 • Ordförande Kenny Reinhold om den svåra situationen 17 mars

  Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold kommenterar idag, den 17 mars, den svåra situationen till följd av coronaviruset och åtgärderna för att försöka begränsa smittspridningen av det. 

 • Aktuellt läge 17 mars

  Insatserna för att begränsa smittspridningen påverkar i allra högsta grad sjöfarten och Seko sjöfolks medlemmar. Färjerederierna påverkas kraftigt av minskat resande och stängda gränser. Flera fartyg är upplagda och många anställda har varslats om up...

 • Vanliga frågor i samband med coronaviruset

  Alla frågor som rör din anställning ska du ställa till din arbetsgivare. Här har vi sammanställt frågor och svar som rör dina rättigheter och skyldigheter enligt kollektivavtalet.

Uppdaterad:
Kategorier: