Aktuellt

 • Årsmöten i sektioner

  Medlemmar i respektiva sektion (tidigare klubb) kallas till respektive sektions årsmöte enligt nedan.

 • Seminarium trakasserier

  Den 30 augusti arrangerar Seko sjöfolk ett seminarium på temat trakasserier till sjöss.

 • Representantskapet håller kontoret stängt

  Tisdag den 20 mars till torsdag den 22 mars håller vi vårt årsmöte, representantskap, kontoret är under denna tid stängt.

 • Kontoret stängt

  Idag tisdagen den 27 februari håller vi stängt på grund av konferens. Det går bra att maila till sjofolk@seko.se.

 • Sjöfarten samlas för att förebygga trakasserier

  Den 17 januari samlas fjorton organisationer på Sjöfartshögskolan i Kalmar för att diskutera fortsatta åtgärder för att förebygga trakasserier inom sjöfarten. Deltagande organisationer och aktörer är Föreningen Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefäls...

 • Årsmöte klubbsektion Eckerö

  Medlemmar anställda i Rederi Eckerö AB kallas till årsmöte. Enligt klubbsektionens "rullande schema" så är det denna gång återigen dags för M/S Birka Stockholm att stå värd för mötet.

 • Kontoret håller stängt

  Tisdag till torsdag den 28 till 30 november håller kontoret stängt.

 • Dags att nominera till styrelsen
  • Medlemsskap • Förtroendevald

  Inför kommande representantskaps årsmöte i mars 2018 vill valberedningen informera om att styrelsen för Seko sjöfolk föreslagit en förändring av sammansättningen av styrelsen.

 • Strejk avblåst på skärgårdsområdet – avtal klart med låglönesatsning

  Seko, Service- och kommunikationsfacket och arbetsgivarorganisationen, Almega, har nu kommit överens om ett nytt avtal för de anställda i skärgårdstrafiken.

 • Varsel utlöst i skärgårdstrafiken

  Seko, Service- och kommunikationsfacket har tidigare beslutat att varsla om strejk inom skärgårdstrafiken, huvudsakligen i Stockholm. Skälet var att arbetsgivarorganisationen Almega beslutade att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandl...

Uppdaterad: