Fotograf: Dick Gillberg

Seko sjöfolks kulturpris 2022

Seko sjöfolks kulturpris går i år till personerna bakom två olika webbplatser om fartyg. Det är Mikael Asklander som driver sidan Fakta om fartyg, och Krister Nilsson och Patrik Nylin som driver sidan Skärgårdsbåtar.

Publicerad:

Motivering:

Fakta om fartyg är ett omfattande digitalt register över olika fartygs historia och öden i text och bild. Här kan man söka på rederier och fartyg och följa deras väg genom försäljningar, namnbyten, ombyggnationer och haverier. Webbplatsen startades för cirka 25 år sedan av Mikael Asklander som fortfarande driver den. 

Skärgårdsbåtar är ett lika gediget digitalt register över fartyg, rederier och nybyggnadsvarv. Den här webbplatsen är inriktad på mindre passagerarfartyg som trafikerar eller har trafikerat svenska farvatten. Sidan startades i början av 2000-talet och drivs idag av Krister Nilsson och Patrik Nylin.

Vi på Seko sjöfolk har länge följt ert arbete och använder ibland dessa sidor när vi behöver uppgifter om framför allt äldre fartyg. Seko sjöfolk anser att ni genom ert arbete utför en verklig kulturgärning. Både Fakta om fartyg och Skärgårdsbåtar är rena rama skattkistor för båtologer och andra fartygsintresserade. Genom ert uthålliga arbete med att sammanställa, och inte minst uppdatera, dessa register utgör ni en viktig del i att bevara och sprida kunskap om sjöfartshistoria.

Vi har därför beslutat att tilldela er – Mikael Asklander, Krister Nilsson och Patrik Nylin – Seko sjöfolks kulturpris för 2022.

Priset delas ut av Seko sjöfolks kulturstipendiefond. Fakta om fartyg och Skärgårdsbåtar får dela på prissumman på 30 000 kronor.

 

Uppdaterad: