Smittad på arbetsplatsen – detta gäller just nu

Ska covid-19 anmälas som en arbetsskada eller inte? Informationen nedan gäller just nu, i början av februari 2022, för dig som vet eller misstänker att du blivit smittad av covid-19 på arbetsplatsen. Notera att regler och praxis kan ändras efter att denna artikel publiceras. 

Publicerad:

Covid-19 finns med på ILO:s lista över vilka smittsamma sjukdomar som kan klassas som arbetsskada. Men detta innebär inte att alla som blivit smittade i sitt arbete kan få covid-19 klassat som arbetsskada. För att covid-19 ska klassas som arbetsskada av Försäkringskassan behöver enligt myndigheten något av följande kriterier om riskyrke uppfyllas.

1. Du ska ha arbetat vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där du behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande.

2. Du ska ha arbetat på ett laboratorium där viruset hanteras.
 
Under tiden som pandemin har pågått har kunskapsläget i samhället förändrats och utvecklats. Vi vet betydligt mer idag än vi gjorde för två år sedan, och myndigheters förhållningssätt och hantering har förändrats och utvecklats. I början av pandemin var Seko sjöfolks ståndpunkt att covid-19-smitta skulle anmälas som en arbetsskada. Detta gäller inte längre.
 
Baserat på den information som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan gått ut med, kan Seko sjöfolk inte ställa krav på att arbetsgivare ska anmäla covid-19 som en arbetsskada. Vi rekommenderar dig som vet eller misstänker att du blivit smittad av covid-19 på din arbetsplats att föra en dialog med arbetsgivaren om att anmäla det som en arbetsskada. Men vi kan inte kräva att arbetsgivaren gör en anmälan. 
 
Det arbetsgivaren däremot ska göra, och som det finns krav på, är att om du blivit smittad av en passagerare på din arbetsplats så ska händelsen anmälas som en särskild händelse (allvarligt tillbud) till Arbetsmiljöverket.
 
Du som får covid-19 och inte lider inkomstförlust (dvs att din sjukskrivning inte är längre än den redarskyddade tiden) behöver inte göra något mer än du gör vid en vanlig influensa. I detta fall är det sjuklön som gäller.
 
Du som drabbats av postcovid (långtids-covid) och misstänker att du blivit smittad på arbetsplatsen rekommenderas att höra av dig till din lokala fackliga part för att få hjälp att ta ditt fall vidare.

Uppdaterad: