Medlem automatiskt?

Har du sett att fackavgiften dras från din lön varje månad? Det beror på en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare.

Publicerad:

När du blir anställd i ett rederi som har avtal med Seko sjöfolk blir du ofta automatiskt medlem i facket. Det kallas kollektiv anslutning och regleras i kollektivavtalet mellan arbetsgivaren och Seko sjöfolk.

– På det här sättet kan anställda anslutas till facket från start. Sedan kan man göra valet om man vill fortsätta vara medlem eller inte. Vi tycker att det är ett bra sätt och en trygghet för dig som arbetstagare, säger Mikael Lindmark, ombudsman och kassör i Seko sjöfolk.

Många medlemmar uppger att det är enkelt att medlemsavgiften dras på lönen.

Det kan finnas undantag (dvs att du inte blir medlem automatiskt) och då behöver du själv ansöka om medlemsskap. Det är därför viktigt att du tittar på din lönespecifikation, där ser du om medlemsavgift har dragits eller ej.Ju fler medlemmar en fackförening har desto starkare blir den – och desto lättare är det att påverka arbetsgivaren och få igenom förbättringar. 

Det är viktigt att vara med i facket för att kunna få hjälp om det skulle behövas. Vi vill kunna företräda dig. Är du inte medlem så omfattas du av kollektivavtalet, men vi kan inte företräda dig i förhandling med arbetsgivaren. 

Sommarpersonal och vikarier som arbetar ombord under en begränsad period är ibland redan medlemmar i andra fackförbund. Men om något händer är det viktigt att vara med i rätt fackförbund. Jobbar du på Seko sjöfolks kollektivavtalsområde så är det här du ska vara medlem. Vill du inte byta fackförbund för en kort period kan du vara medlem i båda. 

Seko sjöfolks medlemsservice möter ibland medlemmar som vill gå ur facket.

– Då tar vi diskussionen och frågar vad de är missnöjda med. Det är viktigt att medlemmar hör av sig så att vi tillsammans kan se över en förändring. Facket behöver drivna engagerade medlemmar. Är du upprörd över något, bra! Vi behöver din energi. Gå medlemsutbildningen! Du behövs för att driva frågor och göra det bättre. 

Uppdaterad: