Nya regler ska möjliggöra för regionala skyddsombud inom sjöfarten

För att minska risken för att skyddsombud ombord på fartyg är partiska för arbetsgivarsidan, ger regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på regler för att ha regionala skyddsombud inom sjöfarten. 

Publicerad:

– Det här är ett mycket glädjande besked, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Transportstyrelsen ska ta fram förslag på regler som möjliggör inrättandet av regionala skyddsombud inom sjöfarten. 

– Anställda på svenska fartyg ska ha schysta villkor och en trygg och säker arbetsmiljö. Därför vill vi införa möjligheten att utse regionala skyddsombud inom sjöfarten som är oberoende av arbetsgivaren. Så kan vi stärka arbetsmiljön för alla som jobbar på fartygen och locka fler till den svenska sjöfarten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Skyddsombud ska finnas på fartyg med minst fem anställda. De ska utses av de ombordanställda exklusive befälhavare, teknisk chef eller medlem i skyddskommitté som utsetts av arbetsgivaren. 

Denna form för skyddsombud kan vara problematisk, menar regeringen, eftersom det finns risk att befälhavaren har ett indirekt inflytande över valet av skyddsombud. 

För att skapa en tryggare arbetssituation för sjömännen anser regeringen att det bör finnas möjlighet att utse ett skyddsombud utanför kretsen av arbetstagare på arbetsplatsen, ett så kallat regionalt skyddsombud.

Seko sjöfolk är mycket positiva till dagens besked.

– Detta är något som vi har efterfrågat länge och påpekat att det behövs. Precis som regeringen påpekar så finns med nuvarande system en risk att befälhavaren ombord indirekt har inflytande över valet av skyddsombud. Det är mycket glädjande att regeringen lyssnat på oss och nu ger Transportstyrelsen det här uppdraget, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold.

Han fortsätter: 

– Nu hoppas vi att Transportstyrelsen utreder frågan på ett bra sätt och kommer fram till ett fungerande förslag som kan träda i kraft så snart som möjligt. Vi hjälper gärna till med input, kunskap och synpunkter utifrån vårt perspektiv.

Möjligheten att utse regionala skyddsombud är enligt Kenny Reinhold ett första steg mot en god arbetsmiljö även till sjöss. Seko sjöfolk har i flera år drivit frågan om att förutsättningarna för god arbetsmiljö idag är betydligt sämre om du jobbar till sjöss än på land.

– Dagens besked från regeringen är jättebra! Ett mycket bra första steg. Vi saknar dock fortfarande viktiga bitar som behövs för att nå hela vägen. Vi vill att facken ges rätt att utse skyddsombud även till sjöss, och att Arbetsmiljöverket tar över tillsynsansvaret för arbetsmiljön till sjöss, säger han.

I regeringsuppdraget till Transportstyrelsen ingår att lämna författningsförslag och konsekvensutredning. Myndigheten ska redovisa uppdraget senast den 1 februari 2023.

Uppdaterad: