Aktuellt

 • Rättsprocesserna fortsätter i skärgårdstrafiken i Stockholm

  Efter att kammarrätten underkänt upphandlingen såg det ut som att landstinget var tvungen att börja från början. Nu har nya överklaganden gjort att det osäkra läget fortsätter.– Det har gått fullständigt överstyr, säger Chang Strömberg, ombudsman för...

 • Lupin Shipping fast i dansk hamn

  Mer än 378 000 kronor i löneutbetalning till besättningen krävdes för att Lavinia skulle få segla vidare. I helgen kvarhölls det svenskägda fartyget i Danmark efter att en ITF-inspektion avslöjat att rederiet betalat betydligt mindre i lön till besät...

 • Nytt avtal för skärgårdstrafiken

  Mellan 401 och 592 kronor i påslag i tarifferna – plus höjningar i tilläggen. Det nya skärgårdsavtalet blev klart inför månadsskiftet.– Det blev en ren lönehöjning den här gången. I övrigt är innehållet i avtalet detsamma som föregående period, säger...

 • Tonnageskatt införs för blå tillväxt

  Riksdagen beslutade den 28 september om att införa tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten, från och med den 1 januari 2017. Beslutet har föregåtts av många års utredningar innan regeringen slutligen lämnade sin proposition till riksdagen...

 • Tonnageskatten ett steg närmre

  Tidplanen för tonnageskatten ligger fast – innan årsskiftet ska ny lagstiftning finnas på plats. Det bekräftade infrastrukturminister Anna Johansson när hon i dag presenterade budgetpropositionen i Göteborg.

Uppdaterad: