Kortfattad rapport från årsmötet 2020

Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2020 valde två nya styrelsemedlemmar och en vice kassör. Utöver detta beslutade årsmötet att godkänna budgeten för 2021 samt att ge styrelsen mandat att se över och vid behov höja medlemsavgiften med upp till 20 kronor för alla medlemmar under verksamhetsåret 2021. Årsmötet valde också tolv ombud och lika många ersättare till Sekos kongress 2021.

Publicerad:

För mer information läs gärna Sjömannens artikel om årsmötet 2020  ”Sjöfolkets kurs är lagd”

Valda till Seko sjöfolks styrelse (med mandattid inom parentes)
Ordförande: Kenny Reinhold (2 år)
Sekreterare: Jonas Forslind (2 år)
Vice kassör: Mikael Lindmark (1 år)

Styrelseledamöter ordinarie: Eric Ekblom, Folke Matrosow, Mahmoud Sifaf, Fabian Westerlund (2 år)

Styrelseledamot ersättare: Daniel Holmgren (1 år)

Här hittar du hela Seko sjöfolks styrelse.

Valda som revisorer och valberedning
Revisor ordinarie: Conny Datreus (2 år)
Revisorer ersättare: Petra Sviberg, Julia Lennermo (1 år)

Valberedning ordinarie: Ulf Norström, Iris Svanbäck (2 år)
Valberedning ersättare: Mikael Malmberg, Jeanette Ganesjö (1 år)

Seko sjöfolks kongressombud och ersättare till Sekos kongress 2021
Ordinarie
Alexandra Millqvist, Stena Line
Bent Björn Nielsen, Viking Line
Björn Jonasson, Wallenius Marine
Daniel Holmgren, Stena Line
Fabian Westerholm, Rederi Eckerö
Folke Matrosow, Silja Line
Katrina Jakobsson, Destination Gotland
Marina Chemaleva, Silja Line
Petra Sviberg, Viking Line
Rikard Mattsson, Blidösundsbolaget
Sanna Kallenberg, ForSea
Ulf Nilsson, TT-Line

Ersättare
1. Jeanette Ganesjö, Silja Line
2. Ulf Norström, Stena Line
3. Iris Svanbäck, Viking Line
4. Andreas Westmark, Rederi Eckerö
5. Cecilia Bengtsson, Styrsöbolaget
6. Conny Stålnacke, Silja Line
7. Jenny Herman, Destination Gotland
8. Håkan Ziethén, TT-Line
9. Liselotte Eklund, Stena Line
10. Robin Uusirantanen, Gävle Bogser
11. Titti De Lonti, ForSea
12. Sonny Ryberg, Tärntank

Uppdaterad: