Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 11 augusti 2020

Vi går mot sensommar och på många håll gassar solen medan temperaturen når högre än hittills detta år. Folkhälsomyndigheten har rekommenderat alla som har möjlighet att arbeta hemma att fortsätta med det även under hösten. Men sjöfolk kan inte arbeta hemma. Fartyg och färjor kan inte gå utan personal. Och samhället kan inte fungera utan sjöfart. Sjöfolkets arbete är samhällsviktigt och ska därför erkännas som det.

Publicerad:

Under sommaren har vi tagit emot fler sorgebesked, Silja Line har sagt upp flera hundra medlemmar och Birka Cruises har lagts ner. Vi räknar nu att 1050 personer på vårt avtalsområde har blivit uppsagda och ännu fler är drabbade som konsekvens av pandemin. Samtidigt visar det sig att det finns rederier som står sig och färjor där passagerarna börjar återkomma. Vill du veta mer om det aktuella läget för sjöfolket och sjöfarten kan du läsa vår senaste sammanfattning här.

Och inom politiken pratas det om en återstart för sjöfarten i Sverige. Den 31 augusti håller Blå Tillväxt, som vi ju är en del av, ännu ett politiskt samtal med ansvariga talespersoner från samtliga riksdagspartier. Syftet är att lyfta konkreta åtgärder för att den svenska sjöfarten ska överleva. Samtalet äger rum digitalt och är öppet för alla att lyssna på. Så har du möjlighet att vara med, tycker jag du ska ta chansen och anmäla dig här.

Medan coronapandemin pågår arbetar vi tillsammans med många andra aktörer inom sjöfarten för en svensk återstart. Vi ska få politiker att skapa långsiktiga villkor för en hållbar och konkurrenskraftig sjöfart. Samtidigt är vi helt beroende av hur andra länder, inte minst våra danska och finska grannar, agerar. Stänger de ner igen, påverkar det i högsta grad den svenska sjöfarten. Därför är det internationella fackliga samarbetet minst lika viktigt.

Vi fortsätter att uppdatera vår hemsida med information om den rådande situationen. Där hittar du också svar på vanliga frågor som rör dig som anställd och medlem.

Vi fortsätter att ta hand om varandra.
Kenny Reinhold
Ordförande Seko sjöfolk

Uppdaterad: