Ytterligare förlängning av giltighetstiden för intyg och behörigheter

Regeringen har beslutat om att ännu en gång förlänga giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet som t.ex. läkarintyg, behörigheter, specialbehörigheter och fartygscertifikat. Detta för att coronapandemin gör att det är svårt eller omöjligt att förnya utbildningar eller på annat sätt förnya dessa intyg.

Publicerad:

- Det är viktigt att vi har höga krav på sjöfarten och alla som arbetar där. Samtidigt måste vi hitta lösningar som gör att branschen kan fungera så bra som bara möjligt, trots de problem som uppstått som en följd av coronapandemin, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringens beslut innebär att giltighetstiden förlängs ytterligare sedan den tidigare ändringen i mars. Nu gäller att alla dokument och all tillsyn som förfaller mellan 1 april och 31 december automatiskt förlängs med nio månader från utgånget datum.

Uppdaterad: