Transportstyrelsen får uppdrag om åtgärder för schysta villkor till sjöss

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå säkerhetshöjande åtgärder och kontrollmöjligheter som kan bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart. Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på vad som kan göras för att förbättra arbets- och levnadsförhållanden ombord.

Publicerad:

- Vi välkomnar att Transportstyrelsen nu ska arbeta för en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart med särskilt fokus på bättre arbets- och levnadsförhållanden ombord. Det behövs. Verkligen. För trots att arbetsmiljölagstiftningen ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige så gör den inte det. Förutsättningarna för en god arbetsmiljö är betydligt sämre om du jobbar till sjöss än på land. Därför hoppas jag nu att detta uppdrag ska leda till att sjöfacken äntligen ska få samma rätt som fackföreningar har i land, att utse skyddsombud på arbetsplatserna ombord, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Läs mer om regeringens upprdag till Transportstyrelsen här: Schysta villkor till sjöss

Uppdaterad: