Aktuellt läge 25 augusti

Såväl svenska som andra länders reserestriktioner och rekommendationer fortsätter att påverka sjöfarten. Hur situationen inom den svenska sjöfarten kommer att utvecklas i höst är fortfarande oklart.

Detta är vad vi vet idag, den 25 augusti 2020, om det aktuella läget i några av de rederier där Seko sjöfolk har medlemmar.

Publicerad:

STENA LINE
Den 1 september ska rederiet börja arbeta utifrån sin nya organisation, men har redan nu bestämt att återanställa 66 medlemmar. Stena Danica har under sommaren återvänt i trafik medan Stena Vision fortsatt trafikera linjen Karlskrona–Gdynia istället för att läggas upp som tidigare planerats. Stena Vinga som tidigare varit upplagd planeras att gå tillbaka i drift, i reducerad turlista, den 1 september. Linjen Oslo–Fredrikshamn har lagts ner för gott och Stena Saga är permanent tagen ur drift.

VIKING LINE
Viking rederi AB har varslat om arbetsbrist för 78 personer (39 befattningar) inom vårt avtalsområde. Rederiet anger eventuella organisations och koncept förändringar som orsak till varslet. Förhandlingsdatum är satt till den 7 september.  

SILJA LINE
Förhandlingarna kring det varsel om arbetsbrist som lades i maj och berörde 350 personer på Seko sjöfolks avtalsområde, nådde ett resultat i början av juli, då 299 personer i manskapsbefattning på fartygen Silja Symphony och Galaxy sades upp. Genom förhandlingar har återanställningsrätten förlängts och gäller till minst till och med augusti 2021. Silja Symphony har i sommar gjort kryssningar till Visby och gör under augusti och september kryssningar till Höga Kusten.

REDERI ECKERÖ
Rederiet har sagt upp alla utom 13 anställda under Sekos avtalsområde. I början av juli kom beskedet att Birka Cruises kryssningsverksamhet med fartyget M/S Birka Stockholm mellan Stockholm och Mariehamn läggs ned för gott. Detta medan Eckerö Linjens fartyg M/S Eckerö återsattes i trafik den 26 juni. Förhandlingarna med Eckerö avseende återanställningar avslutats med intentionen att minst 96 personer kommer erbjudas återanställning den 25 oktober. De med kortare uppsägningstid än 6 månader, kommer erbjudas förlängd uppsägningstid in till dess. Vidare kommer 6 personer erbjudas en tidsbegränsad anställning på Birka. Noteras bör att ovanstående förhållandevis lågt beräknat, vilket innebär att i det fall marknaden återhämtar sig kan numerären stiga en aning.

DESTINATION GOTLAND
Under sommaren har rederiet utökat de tidigare neddragna turerna på huvudlinjerna från Nynäshamn och Oskarshamn, och har trafikerat med tre fartyg istället för två. Rederiet har infört resvärdar som uppmanar passagerare att hålla avstånd. M/S Visborg har lagts på varv och M/S Gotland har tagits i trafik. Linjen Visby–Västervik pausas tillfälligt i år.

FINNLINES
Fartygen går enligt ordinarie turlista med bibehållen bemanning. Fraktbeläggningen verkar ha stabiliserat sig. Rederiet har vidtagit åtgärder ombord för att begränsa smittspridning.

FORSEA
Rederiet har kallat till arbetsbristförhandlingar den 31 augusti 2020.

TT-LINE
Verksamheten rullar på. Man anpassar trafiken efter lasten vilket medför snabba förändringar av tidtabellen. Fler och fler passagerare har börjat åka med fartygen. Man har satt upp plexiglas på fartygen och även vidtagit andra åtgärder för att minska risken för smitta; de anställda jobbar exempelvis tre veckor istället för två och man har tagit bort överlappande vakter.

SKÄRGÅRDEN
Medan den upphandlade sjötrafiken klarat sig väl under den gångna sommaren har det varit betydligt värre för de bolag som livnär sig på chartrade turer. Allra hårdast har pandemin inom skärgårdstrafiken slagit mot det stora antalet säsongsanställda, uppskattningsvis 400–500 personer, som normalt bemannar båtarna sommartid.

STORSJÖREDERIER
Problemet är inte löst med på- och avmönstringsresor på grund av stängda gränser och stängda flygplatser. Även om det i enstaka fall har kunnat lösas.

 

Uppdaterad: