Aktuellt läge: Läs Sjömannen

Sedan mars då Coronakrisen slog till har vi under rubriken ”aktuellt läge” här på sjofolk.se regelbundet redovisat övergripande bild av det aktuella läget i de rederier där Seko sjöfolk har medlemmar. Från och med nu hänvisar vi istället till sjomannen.se, för denna övergripande information.

Publicerad:

Konsekvenserna av pandemin är fortfarande svåra för sjöfarten där korttidspermitteringar, varsel, uppsägningar och problem med på- och avmönstringar alltjämt är verklighet för Seko sjöfolks medlemmar. Läget är med andra ord fortsatt svårt och allvarligt om än inte lika akut. Därför kommer vi inte längre att regelbundet redogöra för det övergripande aktuella läget inom alla rederier, utan istället informera om enskilda viktiga händelser. Vill du hålla dig uppdaterad och få en övergripande bild av vad som händer inom sjöfarten hänvisar vi dig till vår medlemstidning Sjömannen.

Vi vill understryka att detta endast gäller rubriken ”Aktuellt läge”, den övergripande redogörelsen av inom rederierna, vi kommer naturligtvis fortsätta att här på sjofolk.se informera enskilda viktiga beslut och omständigheter som påverkar dig som medlem.

Uppdaterad: