Arkivbild, Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2017.

Fotograf: Jonas Forslind

Nominera till övriga mandat

Inför Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2018 vill valberedningen ha in nomineringar till de 12 övriga mandaten (ej kopplade till klubbsektion).

Publicerad:

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 november
och innehålla den nominerades namn och personnummer samt namn och
personnummer på den som nominerar.
Nomineringar skickas till: Valberedningen, Seko sjöfolk, Fjärde Långgatan 48,
413 27 Göteborg eller valberedningsjofolk@seko.se
Har du frågor? Kontakta valberedningen.

Uppdaterad: