Arkivbild Representantskapet 2016

Fotograf: Anna Ledin Wiren

Dags att nominera till styrelsen

Inför kommande representantskaps årsmöte i mars 2018 vill valberedningen informera om att styrelsen för Seko sjöfolk föreslagit en förändring av sammansättningen av styrelsen.

Publicerad:

Beslut kommer att fattas av representantskapet. Seko sjöfolks valberedning tar tacksamt emot förslag till nomineringar till följande poster (mandattid inom parentes):

Kassör (1 år)
Vice ordförande (1 år)
2 ordinarie ledamöter (2 år)
5 ordinarie ledamöter (1 år)
1 styrelseersättare (1 år)
1 revisor (1 år)
2 revisorsersättare (1 på 1 år + 1 på 2 år)
3 valberedare (3 år)
3 ersättare till valberedare (3 år)

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 januari 2018 och innehålla namn och personnummer på både den nominerade och den nominerande, samt ett accepterande av den nominerade (om möjligt). Blanketter för nomineringar finns att ladda ner på sjofolk.se

Nomineringar skickas till: Valberedningen, Seko sjöfolk, Fjärde Långgatan 48, 41327 Göteborg eller valberedningsjofolk@seko.se

Nomineringsblankett

STYRELSE FRAM TILL
REPRESENTANTSKAPET 2018 
(mandattidens slut inom parentes)
STYRELSE FÖRSLAG TILL NY 
SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE
Ordförande: Kenny Reinhold (2020) Ordförande
Sekreterare: Jonas Forslind (2020) Sekreterare
Kassör: Chang Strömberg (2018) Kassör
  Vice ordförande
Christer Lindgren (2020) 1:e ledamot
Folke Matrosow (2020) 2:e ledamot
Kenneth Österlund (2020) 3:e ledamot
Mahmoud Sifaf (2018) 4:e ledamot
Jens Ole Hansen (2018) 5:e ledamot
Björn Jonasson (2018) 6:e ledamot
1:e ersättare Ulf Nilsson (2018) 7:e ledamot
2:e ersättare Andreas Westmark (2018) 8:e ledamot
3:e ersättare Daniel Holmgren (2018) 9:e ledamot
4:e ersättare Lars Svensson (2018) 10:e ledamot
5:e ersättare Bent Björn-Nielsen (2018) 1:e ersättare
6:e ersättare Mats Lindgren (2018)  
ÖVRIGA
Revisorer: Leif-Arild Hansen (2020), Ulla Stoltz (2018)
Revisorsersättare: Magnus Werner (2018), Anneli Lundgren (2018)
Valberedning: Peter Larsson (2018), Christer Sjökvist (2018), Ulf Norström (2018)
Ersättare till valberedare: Martin Hulterström (2018), Bengt Westling (2018)
Uppdaterad: