Strejkande medlemmar på kajen vid förra strejken i skärgårdstrafiken.

Fotograf: Magnus Glans

Varslar i skärgårdstrafiken

Seko, Service- och kommunikationsfacket har beslutat att varsla om strejk inom skärgårdstrafiken, huvudsakligen i Stockholm. Skälet är att arbetsgivarorganisationen Almega har beslutat att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandlingar och vägrar att komma tillbaka till förhandlingsbordet.

Publicerad:

– Avtalet har nu löpt ut och därför lägger vi ett strejkvarsel för att få igång förhandlingarna. Våra medlemmar kan inte vänta längre på att få ett avtal med rättvisa löner och bra anställningsvillkor, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.
Almega har blivit mer och mer kända som den arbetsgivarorganisation som framkallar flest konflikter på arbetsmarknaden. Bara i år har de redan orsakat tio strejkvarsel.
– Detta blir det elfte strejkvarslet på ett Almega-område under 2017. Det är ingen slump att Almega går under namnet "arbetsmarknadens huliganer", säger Valle Karlsson.

Den fråga som återstod att lösa innan Almega lämnade walk over handlar om den praxis som är satt på arbetsmarknaden när det gäller en låglönesatsning för de grupper som tjänar under 24 000 kronor i månaden.
– Denna fråga är inte kontroversiell, förutom hos Almega. Det finns en bred samsyn på arbetsmarknaden om att de som har låg lön ska få lite extra. Almega kan nu tänka sig att gå i konflikt för att inte gå med på detta, säger Mats Ekeklint.

Strejkvarslet läggs i två steg. Det första steget omfattar nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning/bemanning på företag inom avtalsområdet Skärgårdstrafik enligt bilaga. Stridsåtgärderna träder ikraft den 3 november 2017 kl. 12.00

Det andra steget omfattar total arbetsnedläggelse, strejk, för allt arbete som utförs av Sekos medlemmar på företag inom avtalsområdet Skärgårdstrafik enligt bilaga. Arbetsuppgifterna försätts även i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.

Varslet omfattar också övertidsblockad, för samtliga Sekos medlemmar anställda inom avtalsområdet Skärgårdstrafik samt nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning/bemanning inom hela avtalsområdet. Stridsåtgärderna träder kraft den 14 november 2017 kl. 12.00

Uppdaterad:
Kategorier: