Arkivbild, från konflikten 2013.

Fotograf: Magnus Glans

Varsel utlöst i skärgårdstrafiken

Seko, Service- och kommunikationsfacket har tidigare beslutat att varsla om strejk inom skärgårdstrafiken, huvudsakligen i Stockholm. Skälet var att arbetsgivarorganisationen Almega beslutade att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandlingar. Ingen uppgörelse finns ännu och därmed träder det första steget av varslet i kraft nu.

Publicerad:

Den fråga som återstod att lösa innan Almega lämnade walk over handlar om den praxis som är satt på arbetsmarknaden när det gäller en låglönesatsning för de grupper som tjänar under 24 000 kronor i månaden.

-Denna fråga är inte kontroversiell, förutom hos Almega. Det finns en bred samsyn på arbetsmarknaden om att de som har låg lön ska få lite extra. Almega går nu i konflikt för att inte gå med på detta, säger Mats Ekeklint, avtalssekreterare i Seko.

Almega kräver stora eftergifter av Seko för att gå med på en låglönesatsning. Förändringar som Seko inte kan acceptera.

-Dom vill bland annat förlänga rätten att säsongsanställa till nio månader från sex månader. Detta är oacceptabelt då detta riskerar leda till att det bara kommer att finnas säsongsanställda sjömän i företagen, fortsätter Ekeklint.

Strejkvarslet läggs i två steg. Det första steget omfattar nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning/bemanning på företag inom avtalsområdet Skärgårdstrafik. Stridsåtgärderna träder ikraft idag, den 3 november 2017 kl. 12.00

Det andra steget omfattar total arbetsnedläggelse, strejk, för allt arbete som utförs av Sekos medlemmar på företag inom avtalsområdet Skärgårdstrafik. Arbetsuppgifterna försätts även i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.

Varslet omfattar också övertidsblockad, för samtliga Sekos medlemmar anställda inom avtalsområdet Skärgårdstrafik samt nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning/bemanning inom hela avtalsområdet. Stridsåtgärderna träder kraft den 14 november 2017 kl. 12.00

Uppdaterad: