Dags för avtalsyrkanden

Nu är det dags att skriva motioner med avtalsyrkanden inför kommande avtalsförhandlingar. En motion ska innehålla en beskrivning av vad du/ni vill förändra. Själva yrkandet ska uttryckas i !att-satser". En motion för varje avtal eller paragraf.

Publicerad:

Vem eller vilka som skrivit motionen ska framgå med namn, kontaktuppgifter inklusive personnummer.

Avtals,otioner för Storsjö-, Europa-, Thuleland, och Färjeavtalet m fl ska vara Seko tillhanda senast den 30 september 2019 för att kunna behandlas på avtalsrådet senare i höst.

Motioner skickas med vanlig post till:
Seko
Att: Joakim Hellmouth
Box 1105
111 81 Stockholm

Uppdaterad: