Kenny Reinhold delar ut Seko sjöfolks kulturpris till Anders Lindström

Kenny Reinhold delar ut Seko sjöfolks kulturpris till Anders Lindström

Seko sjöfolks kulturpris till Anders Lindström

Anders Lindström får Seko sjöfolks kulturpris 2019. Han får priset för sitt stora engagemang att sprida och stärka sjöfartskulturen.

Publicerad:

Redan tidigt insåg Anders Lindström ordets och den konstnärliga gestaltningens betydelse för att skapa sammanhang. Som ordförande i Sjöfolksförbundet arbetade han ofta i nära samarbete med kulturutövare för att föra fram sjömäns arbets- och livsvillkor.

Senare var han en av initiativtagarna till Sjöfartens kultursällskap som bland annat står bakom den årliga Sjöfartsmontern på Bokmässan. Han är ordförande i Ove Allanssonsällskapet som arbetar för att hålla arbetar- och sjömansförfattarens litterära arv levande samt sprida texterna till en ny generation läsare. Han har även medverkat i ett antal böcker med sjöfartstema.

– Anders Lindström har alltid varit en förkämpe för sjöfartskulturen. Hans arbete har spridit berättelser om sjömän och livet sjöss till en bredare publik. Genom detta, såväl som andra insatser, har han bidragit till att skapa kunskap och bilda opinion om sjömäns arbetsförhållanden och sjöfartsfrågor i stort, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Om priset: Seko sjöfolks kulturpris är ett stipendium som har delats ut sedan 1988. Det ska gå till någon eller några som har belyst sjömän eller sjöfarten. Prissumman är 25 000 kronor. Bland tidigare pristagare kan nämnas programledaren Ann Lundberg och sjökocken German Zamudio från SVT:s program Landgång, sångaren Mikael Wiehe och bildjournalisten Stefan F. Lindberg.

Om pristagaren: Anders Lindström är före detta generaldirektör för Medlingsinstitutet. Anders Lindström var tidigare ordförande för Sjöfolksförbundet mellan 1982 och 1995. Han är även initiativtagare till Sjöfartens kultursällskap och är ordförande i Ove Allanssonsällskapet.

Motivering: Anders Lindström har ett brinnande engagemang för sjöfart och sjöfartskultur. Redan tidigt insåg han ordets och den konstnärliga gestaltningens betydelse för att beskriva villkoren för sjömän – i vardagen ombord såväl som hemma och längs främmande kust.

Som ordförande i Sjöfolksförbundet odlade han kontakterna med sjöfartskulturen och samarbetade med olika kulturutövare. Senare var han en av initiativtagarna till Sjöfartens kultursällskap, som arrangerat allt från filmvisning till skrivarkurser och inte minst Sjöfartsmontern på Bokmässan. Han har även medverkat i flera böcker om sjöfart och är ordförande i Ove Allanssonsällskapet.

Anders Lindström har kontinuerligt arbetat för att stärka och sprida sjöfartskulturen. Genom kulturen skapas en bas som förenar sjömän i alla länder, förmedlar upplevelser, och bildar opinion för sjömännens arbetsvillkor.

Läs hela motiveringen.

Uppdaterad: