Svensk sjöfart kan växa – vi har en plan!

Idag släpper Blå Tillväxt en helt ny tidning där du kan läsa om hur den svenska sjöfarten kan bidra till klimatomställning, ökad tillväxt och fler jobb.

Publicerad:

Blå tillväxt är ett samarbete mellan Föreningen Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen. Inom ramen för Blå Tillväxt samarbetar organisationerna för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten.

Målet är att riksdag och regering ska skapa goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. Tillsammans arbetar organisationerna för att villkoren för sjöfartsnäringen ska vara förutsägbara och långsiktigt konsekventa. Samarbetet kallades tidigare Blå skatt, men har bytt namn till Blå Tillväxt sedan tonnageskatten infördes i Sverige 2017. Vi har en unik och lång erfarenhet av att arbeta framgångsrikt med varandra.

Tidningen kommer ut som bilaga till våra medlemstidningar Sjöfartstidningen, Sjömannen och Tidskriften Sjöbefälen men du kan också läsa digitalt här.

Med hopp om att du får givande läsning!

 

Uppdaterad: