Information från valberedningen

– Dags att nominera till styrelsen!

Inför kommande nomineringsperiod vill valberedningen uppmärksamma Seko sjöfolks verksamhetsplan som antogs 2018 av representantskapet. Där är vår målsättning att verka för en mer jämställd representation. En mer jämställd fördelning mellan könen på beslutsfattande positioner kommer att återspegla Seko sjöfolks medlemskår bättre.

Publicerad:

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 januari 2020 och innehålla namn och personnummer på både den nominerade och den nominerande, samt ett accepterande av den nominerade (om möjligt). Blankett för nomineringar finns att ladda ner på sjofolk.se

Seko sjöfolks valberedning tar tacksamt emot förslag till nomineringar till följande poster (mandattid inom parentes):

 • Ordförande (2 år)
 • Sekreterare (2 år)
 • 4 ordinarie ledamöter (2 år)
 • 1 styrelseersättare (1 år)
 • 1 revisor (2 år)
 • 2 revisorsersättare (1 år)
 • 2 valberedare (2 år)
 • 2 valberedningsersättare (1 år)

Nomineringar skickas till:

Valberedningen, Seko sjöfolk, Fjärde Långgatan 48, 413 27 Göteborg eller valberedningsjofolk@seko.se

STYRELSE FRAM TILL REPRESENTANTSKAPET 2020 (mandattidens slut inom parentes)

STYRELSE

 • Kenny Reinhold, ordförande (2020)
 • Peter Skoglund, vice ordförande (2021)
 • Jonas Forslind, sekreterare (2020)
 • Chang Strömberg, Kassör (2021)
 • Christer Lindgren (2020)
 • Björn Jonasson (2021)
 • Kenneth Österlund (2020)
 • Mahmoud Sifaf (2020)
 • Folke Matrosow (2020)
 • Ulf Nilsson (2021)
 • Katrina Jakobsson (2021)
 • Bent Björn-Nielsen (2021)
 • Mats Lindgren (2021)
 • Andreas Westmark (2020)

Styrelseersättare:

 • Daniel Holmgren (2020)

ÖVRIGA

Revisorer:

 • Leif-Arild Hansen (2020)
 • Emma Berglund (2021)

Revisorsersättare:

 • Julia Michaelsen (2020)
 • Conny Stålnacke (2020)

Valberedning:

 • Ulf Norström (2020)
 • Iris Svanbäck (2020)
 • Peter Larsson (2021)

Valberedningsersättare:

 • Mikael Malmberg (2020)
 • Nadja Westerholm (2020)

Blankett för nominering finns här.

Uppdaterad: