Nominera till vice kassör

Seko sjöfolks styrelse föreslår representantskapets årsmöte den 30–31 mars 2020 att besluta inrätta en temporär befattning vice kassör. Denne föreslås väljas på samma möte men tillträda tidigast i augusti/september 2020.

Publicerad:

Syftet med befattningen är att ge möjlighet till kunskapsutbyte fram till årsmötet 2021 när en ny kassör ska väljas då nuvarande lämnar med pension. Av denna anledning vill styrelsen lägga till möjligheten att nominera till uppdraget vice kassör fram till den 15 januari 2020.
Frågor kring denna temporära befattning kan besvaras av Jonas Forslind, branschsekreterare Seko sjöfolk, alternativt av valberedningen.

Uppdaterad: