Aktivitetsplan 2022

Seko sjöfolks aktivitetsplan för 2022 och verksamhetsinriktning för 2023–2025 utgår ifrån Sekos verksamhetsplan 2021–2025 som beskriver förbundets mål och inriktning på den verksamhet som ska bedrivas under de kommande åren.

Förbundets verksamhetsplan är antagen av kongressen 2021 och enligt denna ska Seko sjöfolk liksom de andra delarna av organisationen ta fram årliga aktivitetsplaner utifrån de i verksamhetsplanen prioriterade områdena.

Vår aktivitetsplan antas av representantskapet och Seko sjöfolks styrelse ansvarar för att genomföra planen och hålla den aktuell. Styrelsen ansvarar också för att årligen redovisa hur planen efterlevs bland annat genom verksamhetsberättelsen, så att årsmötet kan följa upp det planerade arbetet. Samtidigt har alla delar av Seko sjöfolks organisation ett ansvar för och ska vara en den del i det gemensamma arbetet för att uppnå våra mål.

Våra prioriterade aktivitetsmål 2022

Utan kollektivavtal inga medlemmar – utan medlemmar inga kollektivavtal. Det är grunden för vår fackliga organisation och verksamhet. Därför ska vi teckna och upprätthålla kollektivavtal inom Seko sjöfolks avtalsområde.
Vi ska också som en del av Seko verka för att stärka de centrala avtalen. 

Seko sjöfolks aktivitetsplan för 2022 och verksamhetsinriktning ­
2023–2025 utgår från Sekos prioriterade områden och mål för 2022,
samt ett eget om schysta villkor på Östersjön. 

  • Organisera och rekrytera
  •  Ett medlemsnära förbund 
  •  Seko i politiken
  • Ordning och reda
  • Studier
  • Schysta villkor på Östersjön

Här hittar du hela Aktivitetsplan 2022 som pdf

 

 

Uppdaterad: