Handlingsplan för jämställd representation

Seko sjöfolk ska verka för att öka medlemmarnas demokratiska inflytande och engagemanget för organisationens gemensamma intressen. Detta slås fast i verksamhetsplanen liksom målsättningen att utveckla nya inkluderande samarbetsformer.

Handlingsplanen för jämställd representation är ett verktyg för att genomföra detta i hela vår organisation. Planen är antagen av styrelsen som är ytterst ansvarig för att alla delar av Seko sjöfolks organisation arbetar med, följer och genomför denna plan. I början av 2020 antogs en uppdaterad version av handlingsplanen. 

Uppdaterad handlingsplan för jämställd representation som pdf

Uppdaterad: