Handlingsplan för jämställd representation

Seko sjöfolk ska verka för att öka medlemmarnas demokratiska inflytande och engagemanget för organisationens gemensamma intressen. Detta slås fast i verksamhetsplanen liksom målsättningen att utveckla nya inkluderande samarbetsformer.

Handlingsplanen för jämställd representation är ett verktyg för att genomföra detta i hela vår organisation. Planen är antagen av styrelsen som är ytterst ansvarig för att alla delar av Seko sjöfolks organisation arbetar med, följer och genomför denna plan.  

Här kan du läsa och ladda ner:

Seko sjöfolks handlingsplan för jämställd representation

 

Uppdaterad: