Missa inte! Vågrätt öppet möte

Vågrätt är sjöfartens branschövergripande arbete för att förhindra trakasserier och kränkande särbehandling i syfte att förbättra arbetsmiljön och sjösäkerheten ombord. Den 14 januari anordnar Vågrätt ett öppet möte om vad branschen gjort hittills. Välkommen!

Publicerad:

I Vågrätt deltar organisationer från hela sjöfarten – fackföreningar, branschorganisationer, skolor, studentföreningar med flera. Under seminariet, som är kostnadsfritt, berättar de om aktiviteter som gjorts, eller som pågår just nu, i arbetet mot trakasserier och kränkande särbehandling. 

Datum och tid:

14 januari kl 09.00-12.00

Plats:

Sagahuset, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg eller digitalt här

Anmälan:

Du som vill delta digitalt behöver inte anmäla dig. Du som vill delta på plats anmäler dig här (begränsat antal platser och först till kvarn).

På programmet:

9.00 Välkomnad och inledning – Moderator

Bystander Intervention – Johan Hartler, Chalmers Tekniska Högskola

Framfart, ett jämställdhetsprojekt – Johanna Linder, Transportföretagen

Diskussionsövningar och kalender för bättre arbetsmiljö – Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart

Redo 2.0 – Cajsa Jersler Fransson och Eva Nordström, Sjöfartsverket

Fikapaus

Jobba aktivt, en handbok – Mikael Lindmark, Seko sjöfolk

Studentuppsats – Anna-Karin Blomqvist och David Folkesten, Chalmers Tekniska Högskola

Leader in sustainable shipping – Therese Vikström, Stena Line

Ogilla läget, arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart – Cecilia Österman, Linnéuniversitetet

Sammanfattning och frågor

12.00 Slut

Om presentationerna:

Framfart – ett jämställdhetsprojekt

Transportföretagens projekt Framfart har till uppgift att stödja färden mot mer jämställda branscher. Ledorden för projektet är följande: Det är ingenting som ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara se till att fortsätta i rätt riktning och hjälpa de medlemsföretag som vill hänga med. Framfart har genom en referensgrupp bestående av olika medlemsföretag utvecklat flera konkreta verktyg för jämställdhet med start 2021, något vi kallar Framfarts jämställdhetsguide. Under den här presentationen får du veta mer om den påbörjade resan.

Jobba aktivt – en handbok

Mikael Lindmark berättar om Seko sjöfolks handbok Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier som riktar sig till fackligt förtroendevalda, skyddsombud och fackets medlemmar. Att förebygga, förhindra och åtgärda diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är branschens gemensamma ansvar. Huvudansvaret ligger på arbetsgivaren. Fackligt förtroendevalda och skyddsombud ska samverka och påtala brister. Denna handbok tar upp det viktiga förebyggande arbetet, och vid pågående ärenden kan den användas som en manual att följa från anmälan via utredning till åtgärder.

Ogilla läget – arbetsmiljöarbete för en jämställd sjöfart

Att kränkande särbehandling i olika former förekommer på jobbet är tyvärr inget nytt och självklart gäller det även till sjöss. Men hur kan vi göra rent praktiskt för att förhindra det? Vi menar att vi behöver bli bättre på att ogilla läget. Vi behöver bli bättre på att ifrågasätta och utmana invanda arbetssätt och lära oss att ställa nya frågor. Under den här presentationen får du tips på vad just du kan göra för att bidra till en god organisatorisk och social arbetsmiljö utan kränkande särbehandling.

Uppdaterad: