Pressmeddelande: Sjöfarten skriver till finansministern – ett förstärkt korttidspermitteringsstöd behövs återigen

Sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, har ekonomiskt drabbats mycket hårt under coronapandemin på grund av de restriktioner som stoppat en stor del av resandet. Tidigare har branschen hjälpts något av regeringens förstärkta korttidspermitteringsstöd. När det förstärkta stödet inte finns att söka riskerar delar av sjöfarten att hamna i en krissituation, skriver branschorganisationen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och fackföreningarna Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen i ett brev till finansminister Mikael Damberg.

Publicerad:

- Färjor till och från Sverige utgör en viktig länk både för transporter av gods och passagerare. I fråga om godstransporter står färjorna för en betydande del av transporterna av både svensk export och import. Mer än 60 procent av svensk utrikeshandel sker inom den inre marknaden och en stor andel av dessa transporter går med färjorna. Sjöfart och då inte minst färjorna är i denna del en viktig del för att upprätthålla både industrins värdekedjor och svensk försörjning, skriver parterna bland annat i brevet till finansministern.

Parterna menar att det är av största vikt att det förstärkta korttidspermitteringsstödet återinförs.

- Vi ser att för passagerarsjöfarten, i likhet med andra branscher där restriktionerna syftar till att minska att människor träffas, så är det just det förstärkta korttidspermitteringsstödet som varit effektivt. Sjöfarten har dessutom svårt att ta del av exempelvis omställningsstödet eftersom det inte är utformat för hur rederiverksamhet bedrivs, säger Marcus Dahlsten, VD för Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

- Sjöfarten är en viktig näring i sig och är dessutom viktig för andra näringar så som besöksnäring och svensk exportindustri. I och med att merparten av vår import kommer sjövägen är sjöfarten dessutom helt avgörande för den svenska försörjningsberedskapen och det vore mycket olyckligt om man nu låter delar av branschen falla på målsnöret när Sverige haft åtgärder på plats som fungerat som stöd genom hela pandemin. Därför är det av största vikt att det förstärkta korttidspermitteringsstödet återinförs, säger Anders Hermansson, tf. VD Svensk Sjöfart.


En farhåga hos både fackföreningen och branchorganisationen är att utan åtgärder så tvingas sjöfarten till drastiska åtgärder.

- Vi ser redan att det införs begränsningar i linjer och att rederier ändrar rutter för att ställa om. Detta drabbar givetvis Sverige negativt och det är viktigt att regeringen förstår vilka konsekvenser det blir om sjöfarten inte fungerar. Både för det säkerhetspolitiska läget, svensk industri och gällande vikten av sjöfarten för besöksnäringen vore det mycket olyckligt om krisen för sjöfarten förvärras, säger Mikael Huss, VD Sjöbefälsföreningen.

- Redan har många tvingats säga upp personal under pandemin och det är av största vikt för Sverige att inte ytterligare samhällsviktig personal tvingas sägas upp. Dessa personer besitter mycket viktig kunskap och erfarenhet både nu och under en återstart och skulle läget förvärras riskerar vi att i det långa loppet vara i en situation där vi inte har tillräcklig tillgång till sjöpersonal. Vi hoppas därför att regeringen hörsammar vår vädjan om att återinföra det förstärkta korttidspermitteringsstödet, säger Kenny Reinhold, ordförande Seko Sjöfolk.

Här finns brevet till finansministern:

https://www.sweship.se/wp-content/uploads/2022/01/Brev-från-Blå-Tillväxt-gällande-Hemställan-förstärkt-korttidspermittering-220120.pdf

Uppdaterad: