Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold den 19 februari 2021

Trots coronapandemin rör det på sig. 
Om än lite långsammare och lite senare.

Publicerad:

Nu är även avtalsförhandlingarna med Almega för skärgårdstrafiken klara. Liksom i avtalet med Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) fick vi igenom en partsgemensam arbetsgrupp för att motverka trakasserier. Ett viktigt arbete inte minst för jämställdheten inom sjöfarten, som vi ju vet har problem med kränkande särbehandling och diskriminering av kvinnor. I alla kollektivavtal har vi nu också en stegvis sänkt ålder för tjänstepension, som innebär att yngre anställda börjar tjäna in sin avtalspension från 22 år, istället för som tidigare vid 25 års ålder. En viktig jämlikhetsprincip, då många blir fattigpensionärer efter ett helt arbetsliv till sjöss. Vi har också lyckats få till en rättvis lönefördelning i båda avtalen, även om de ser lite olika ut. 

Avtalsförhandlingarna skulle ju egentligen ha ägt rum i våras och bli klara då. Istället påbörjades de i slutet av hösten och blev klara i början av detta år. Men vi nådde åtminstone resultat. Trots pandemin. Samma sak händer med det vi planerar i vår egen organisation. Seko sjöfolks styrelse har beslutat att på grund av coronaläget inte hålla årsmötet i mars som tidigare planerats, utan istället skjuta fram det till ett senare tillfälle då vi har möjligt att träffas. Det kommer information om nytt datum när detta är bestämt.

Som jag tidigare berättat så arbetar vi mycket medvetet både själva och tillsammans med Sjöbefälsföreningen och Svensk sjöfart i det samarbete vi kallar Blå Tillväxt, för att ansvariga politiker ska skapa långsiktiga och hållbara villkor för den svenska sjöfarten. I januari höll vi ett digitalt seminarium med riksdagsledamöter från samtliga partier i finansutskottet. Det är påtagligt att de alla vill satsa på den svenska sjöfarten. Hoppas att det rör på sig och händer något med det också – och det snart!

När jag ändå har er på tråden vill jag också passa på att meddela den glädjande nyheten att Sekos sjöfolks styrelse har inrättat en ny sektion: Seko sjöfolk Viking Icebreaker. Så nu är vi tio sektioner i Seko sjöfolk! Det känns mycket bra!

Som sagt det rör på sig. Trots allt.

Ta hand om er, kamrater. Och varandra!
Kenny Reinhold,
Ordförande Seko sjöfolk

Uppdaterad: