Avtalsförhandlingarna med Sjöfartens Arbetsgivareförbund klara

Idag, den 15 januari 2021, blev avtalsförhandlingarna mellan Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) klara. Det nya avtalet gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 och omfattar alla som arbetar till sjöss på Storsjöavtalet, Färjeavtalet, Hamn- och Bogseravtalet, Thulelandsavtalet, Europaavtalet, utom de som arbetar på skärgårdsavtalet.

Publicerad:

- Coronapandemin och de politiska åtgärderna för att begränsa den har drabbat sjöfarten oerhört svårt. Under dessa omständigheter tycker jag ändå att vi har haft ett konstruktivt förhandlingsklimat som lett fram till ett dugligt avtal för de kommande två och ett halvt åren, säger Joakim Hellmouth, ombudsman för Seko.

- Det är ett hyfsat bra avtal, där vi har fått igenom flera av de förändringar i avtalet som vår avtalsdelegation har prioriterat, bland annat med fokus på jämställda arbetsvillkor, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

De mest avgörande förändringarna i det nu gällande avtalet är:

  • En partsgemensamarbetsgrupp som ska behandla situationen för småbarnsföräldrar, trakasserier, rehabilitering och karensdagen.
  • En rättvis löneökning där alla får samma krontalshöjning i tarifferna: Från 1 november 2020 höjs månadslönen med 576 kr och från 1 april 2022 med ytterligare 862 kr. Utöver detta höjs även ombordtillägget och övriga sedvanliga tillägg.
  • En stegvis sänkt ålder för avtalspension som innebär att yngre anställda börjar tjäna in sin avtalspension från 22 år, istället för som tidigare vid 25-års ålder.

- I den svåra situation som vi befinner oss i, där hela den svenska sjöfartsbranschen lamslagits, har vi fått göra ett så kallat baktungt avtal, där t.ex. den större löneökningen kommer senare, när vi förhoppningsvis har lagt coronapandemin bakom oss. De fackliga ansträngningarna för att rädda arbetstillfällen pågår fortfarande och min förhoppning är att vi snart kan börja arbeta för att uppsagda medlemmar ska bli återanställda, säger Kenny Reinhold.

Frågor och svar om vad det nya avtalet innebär för dig som medlem hittar du här.

Skärgårdsavtalsförhandlingen med Almega pågår fortfarande. Vi återkommer med resultatet av den så fort det är klart.

Uppdaterad: