Det här vill finanspolitikerna göra för svensk sjöfart

Samtliga partier i riksdagens finansutskott vill stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Det, och ett visst mått av självkritik, framkom på ett webinar som hölls av Blå Tillväxt fredagen den 15 januari 2021.

Publicerad:

Temat var ”Vilka finanspolitiska åtgärder krävs för en hållbar återstart?” och representanter från de åtta riksdagspartierna deltog. De inbjudna politikerna sitter alla i riksdagens finansutskott.

Här kan du se hela Blå Tillväxts webinar ”Vilka finanspolitiska åtgärder krävs för en hållbar återstart?".
Och här kan du läsa Sjömannens artikel "Höga sjöfartsambitioner i finansutskottet" om vad som sades.

Inom ramen för Blå Tillväxt samarbetar vi i Seko sjöfolk med Föreningen Svensk Sjöfart och Sjöbefälsföreningen för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten. 

Målet är att riksdag och regering ska skapa goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. Vi arbetar tillsammans för att villkoren för sjöfartsnäringen ska vara förutsägbara och långsiktigt konsekventa. 

Vill du veta mer om vilka politiska frågor vi driver inom samarbetet, så titta in på Blå Tillväxts hemsida.

Uppdaterad: