Medlemsbrev från ordförande Kenny Reinhold, 15 mars 2021

Kommunikation är väldigt viktigt! Har ni sett att det nu finns en handbok ”Kommunicera mera” att ladda ner på Seko sjöfolks hemsida? Den innehåller checklistor, tips och förslag på rutiner för hur du kan effektivisera din kommunikation.

Publicerad:

Vi har tagit fram den här handboken som ett led i arbetet med att skapa nya inkluderande arbetsformer och en jämställd representation inom organisationen. Bra kommunikation kan göra att fler fattar tycke för facket. Vårt mål är att få fler förtroendevalda, och ett bra samarbete både lokalt och regionalt, och information är väldigt viktigt. Det är en maktfaktor. Om jag sitter på information och inte vill dela med mig av den, om jag beter mig exkluderande, då kan det skada en organisation jättemycket. Det är när vi har sett hur både vi och andra kommunicerat historiskt och som vi förstått att vi kan bli bättre. Därför har vi nu tagit fram ett bra kommunikationsupplägg som gör oss till en mer inkluderande organisation i allt från repskap och styrelse till information ut till fartyg och medlemmar. Här kan du läsa och ladda ner handboken ”Kommunicera mera”.

Och apropå arbetet för nya inkluderande arbetsformer och jämställd representation, det är ju ett arbete som hela sjöfartsbranschen behöver prioritera. Och det arbetar vi med i det branschöverskridande samarbetet Vågrätt, där vi i Seko sjöfolk har tagit över ordförandeskapet under 2021. Här kan du läsa mer om Vågrätt.

Ta hand om varandra, kamrater!
Kenny Reinhold
Ordförande Seko sjöfolk

Uppdaterad: