Seko sjöfolk är nu ordförande i Vågrätt

I januari 2021 lämnade branschorganisationen Svensk Sjöfart över ordförandeskapet för branschsamarbetet Vågrätt till Seko sjöfolk. Samtidigt bestämdes det att ordförandeskapet och ansvaret som sammankallande ska växla årsvis mellan organisationerna som ingår.

Publicerad:

 

Vågrätt syftar till att förbättra arbetsmiljön och sjösäkerheten ombord och är ett branschövergripande samarbete mellan organisationerna Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, SARF, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Lambda studentförening, Sjöfartsverket, Almega, Sveriges Hamnar, Göteborgs Hamn, Blidösundsbolaget och Lindholmens tekniska gymnasium.

Under 2019 tog Vågrätt fram en gemensam avsiktsförklaring för det långsiktiga arbetet som finns du kan läsa här: Vågrätt avsiktsförklaring gällande den sociala arbetsmiljön inom sjöfartsklustret.pdf 

Läs mer om Vågrätt, vad Kenny Reinhold säger om ordförandeskapet och planerade aktiviteter i Sjömannens artikel ”Seko sjöfolk tar över Vågrätt"

Uppdaterad: