Aktuellt läge 7 april

I förra veckan blev det klart att Stena Line kommer att säga upp 501 medlemmar och totalt är det nu nio rederier som har tecknat tillämpningsavtal om korttidspermittering: Viking Line, Rederi Eckerö, Silja Line, TT Line, ForSea, AdMare Ship Management, Strömma Turism & Sjöfart, M/S Teaterskeppet och Kind Rederi.

Osäkerheten är fortfarande stor och förhandlingar pågår i flera rederier. Detta är vad vi vet idag, den 7 april, om det aktuella läget i några av de rederier där Seko sjöfolk har medlemmar.

Publicerad:

STENA LINE
Förhandlingen om arbetsbrist med Stena Line är avslutad. Rederiet säger upp 501 medlemmar av de 600 som varslades den 16 mars. Stena Line har tills vidare lagt upp Stena Danica och Stena Saga är permanent tagen ur drift. Då dessa två fartyg har fokuserat på passagerare och deras upplevelse av resan drabbas intendenturen särskilt hårt av uppsägningarna. Flera förhandlingar kvarstår, bland annat om hur poolen för respektive befattning ska se ut och andra frågor som uppkommer i och med att hela rederiets verksamhet förändras.

VIKING LINE
Viking Cinderella har lagts upp och planerad återgång i trafik är tidigast den 13 maj. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat. En del i förhandlingsresultatet är att huvudsemesterperioden tillfälligt är flyttad från maj–september till senare under semesteråret. Detta för att rädda arbetstillfällen.

SILJA LINE
Silja Symphony togs ur trafik 19 mars i Stockholm. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat. En del i förhandlingsresultatet är att huvudsemesterperioden tillfälligt är flyttad från maj–september till senare under semesteråret. Detta för att rädda arbetstillfällen.

REDERI ECKERÖ
Rederiet har tecknat tillämpningsavtal om korttidspermitteringar för alla anställda och lagt ett generellt varsel om uppsägning för Rederi Eckerö Sverige AB (Resab), samt Birka Cruises kontorspersonal i Stockholm. Förhandlingar pågår.

DESTINATION GOTLAND
Kommer att trafikera med endast två fartyg som går i bastrafik. Rederiet väljer att inte sätta in ett tredje fartyg över påsken som det fanns beredskap för. Medarbetare ombord har uttryckt oro för att bli utsatta för smitta, rederiet har vidtagit åtgärder om avspärrningar. Rederiet har uttalat intresse för att teckna tillämpningsavtal för korttidspermitteringar, men det pågår i nuläget inga förhandlingar om detta.

FORSEA
Rederiet håller restaurangen ombord stängd söndag–onsdag. Avtal om korttidspermittering är tecknat och tas i bruk efter att saldon vederlag och semester har minskats.

FINNLINES
Fartygen går enligt ordinarie turlista med bibehållen bemanning. Hittills är fraktbeläggningen god. Vidtar åtgärder ombord för att begränsa smittspridning.

TT-LINE
Den 30 mars tecknade rederiet lokalt tillämpningsavtal om korttidspermittering. Avtalet sätts i bruk om behovet finns.

STORSJÖREDERIER
Tillämpningsavtal om korttidspermittering har tecknats med AdMare Ship Management i syfte att lösa situationen med förseningar i på- och avmönstring och begränsat tillträde. Flera storsjörederier, bland annat Wallenius Marine, har generella problem med på- och avmönstringsresor på grund av stängda gränser och stängda flygplatser. För manskap anställda under TAP-avtal har möjlighet till förlängda kontrakt beviljats i de fall där på- och avmönstringar förskjuts på grund av restriktioner. Detta för att kunna garantera säkra resor till och från mönstringshamn. Regeringen har tidigare fattat beslut om regellättnader för sjöfarten och förlängde giltighetstiden för sjömäns intyg och behörigheter i sex månader från det datum då de annars skulle ha behövt förnyas.

Polisen har nu även fattat beslut om att inte tillåta besättningar med medborgarskap från länder utanför Schengengränserna att gå iland utan kontroll.

SKÄRGÅRDEN
M/S Teaterskeppet och Strömma Turism & Sjöfart har tecknat lokala tillämpningsavtal om korttidspermittering. På området skärgård ser det olika ut i de enskilda rederierna. I vissa står all verksamhet still. I andra, som till exempel Blidösundsbolaget, justeras turlistorna. Samtal och förhandlingar pågår med flera skärgårdsrederier. Seko sjöfolk befarar att hundratals säsongs- och korttidsanställda kommer att sakna arbetstillfällen i sommar, varav de flesta står utanför både fack och a-kassa.

Uppdaterad: