Regellättnader för sjöfarten

Idag, den 26 mars, tog regeringen beslut om att förlänga giltighetstiden för sjömäns intyg och behörigheter i sex månader från det datum då de annars skulle ha behövt förnyas. Även fartygs certifikat förlängs med sex månader.

Publicerad:

Syftet är att underlätta för sjöfarten under den kris som orsakats av coronavirusets spridning. Tidsbegränsade intyg kan kräva utbildning, praktik, läkarbesök eller besök hos myndigheter för att förnyas, och det rådande läget har gjort det svårt att uppfylla dessa villkor för förnyelse.
Seko sjöfolk ser positivt på beslutet.
Läs mer om förordningen här.

Uppdaterad: