Utländsk besättning får inte gå iland

Utländsk besättning får inte längre gå iland om de är medborgare i ett land utanför Schengen. Det har Polismyndigheten beslutat. 

Publicerad:

Skälet som anges för att begränsa utländsk besättnings rätt att tillfälligt lämna sitt fartyg är att det mot bakgrund av det rådande världsläget med den snabba spridningen av covid-19 föreligger ett hot mot den inre säkerheten i Sverige. Seko sjöfolk är kritisk till beslutet, då vi inte ser hur medborgarskap i detta fall begränsar smittspridningen. Om det vore någon rimlighet i beslutet så skulle det vara för att skydda besättningarna och inte befolkningen.

Uppdaterad: