Förstärkning av korttidspermittering till 80 procent

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 14 april ett förslag om att tillfälligt växla upp systemet för kortittidspermittering. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden.

Publicerad:

För arbetstagaren innebär detta att hen går ner i arbetstid till 20 procent och samtidigt behåller 88 procent av den förväntade lönen, det vill säga inklusive tillägg. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020.

Alla rederier som har ett kollektivavtal med Seko kan teckna ett korttidspermitteringsavtal. I varje rederi ska sedan ett tillämpningsavtal förhandlas fram, det vill säga ett lokalt avtal anpassat efter det specifika rederiet. Flera rederier har redan förhandlat ett sådant avtal och verkställt korttidspermittering. För att nyttja det nya förslaget om 80 procentig permittering, som alltså gäller mellan 1 maj till och med den 31 juli, krävs nya förhandlingar mellan rederiet och Seko lokalt.

I tillämpningsavtalet ska det framgå vilka som ska permitteras, med hur många procent som varje anställds arbetstid ska minskas med, samt hur länge permitteringen ska gälla. Arbetsgivaren informerar sedan de arbetstagare som är aktuella för permittering och vilket schema som gäller.

Det nya förslaget om att tillfälligt förstärka korttidspermitteringssystemet till 80 procent ska behandlas i riksdagen under majmånad, men vid beslut kommer det att gälla retroaktivt från den 1 maj fram till och med den sista juli 2020.

Här kan du läsa våra vanliga frågor och svar om korttidspermittering.

Uppdaterad: