Avgiften till a-kassan höjs

I höstas beslutade riksdagen att höja såväl dagersättningen till arbetslöshetsförsäkringen som taket i försäkringen. Detta var ett välkommet besked som gjort att a-kassan nu kan betraktas som en försäkring värd namnet.

Publicerad:

Förbättringen av arbetslöshetsförsäkringen har dock inneburit ökade kostnader för Sekos a-kassa då den så kallade finansieringsavgiften blivit högre. Finansieringsavgiften är en avgift som a-kassorna betalar till staten och grundar sig på hur mycket en a-kassa betalar ut i ersättning. Med andra ord – ju högre ersättning som betalas ut till arbetssökande desto högre finansieringsavgift. Staten kompenserar heller inte denna kostnadsökning för a-kassan.

I januari höjs därför avgiften till a-kassan för Service och Kommunikation med 22 kronor per månad för förbundsmedlemmar och 31 kronor för enskilda medlemmar i a-kassan.

- Seko kan idag erbjuda medlemmarna ett unikt försäkringspaket, då man som medlem i Seko och Sekos a-kassa även har en inkomstförsäkring som ingår i det fackliga medlemskapet. En försäkring som dessutom inte har ett tak. Det är aldrig kul att behöva höja avgiften, men sammantaget får medlemmen en bättre försäkring, säger Janne Rudén, förbundsordförande i Seko och tillika ordförande i Sekos a-kassa.

Vidare har a-kassan fått ökade IT-kostnader.

- Det är nödvändigt att investera i nya IT-lösningar för att kunna ge en ännu snabbare och bättre service till medlemmarna framöver. Sammantaget kommer arbetslöshetsförsäkringen, med en lite högre premie, bli en betydligt bättre försäkring både ekonomiskt för den enskilde men också när det gäller service och tillgänglighet, säger Affe Mellström, föreståndare för Sekos a-kassa.

Den nya avgiften är 140 kronor till a-kassan och med fackföreningsavgiften är den nya totalsumman 433 kronor för ordinarie avgift.

Uppdaterad: