Regeringen föreslår ett svenskt tonnageskattesystem

Budgetpropositionen för 2016 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet föreslår regeringen att ett svenskt tonnageskattesystem bör införas.

Publicerad:

Det glädjande beskedet lämnade infrastrukturminister Anna Johansson på Donsö Shipping Meet under tisdagen. Syftet är att svenska rederier i internationell trafik har konkurrensvillkor som är likvärdiga med villkoren för rederier i andra länder i Europa.

Satsningen kommer att finansieras inom infrastrukturanslagen, till hälften inom sjöfartsnäringen. Det kommer att ske dels genom att sjöfartsstödet justeras, dels genom att de ackumulerade överavskrivningar rederierna har när de går in i systemet räntebeläggs.

Tonnageskatten är ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av EU-kommissionen innan det kan genomföras, därför kan de nya bestämmelserna träda i kraft tidigast den 1 juli 2016.

- Seko har länge drivit frågan om att införa ett tonnageskattesystem och ser positivt på förslaget. Det återstår vissa tveksamheter runt finansieringen men i huvudsak är det positivt att förslaget kommer nu, säger vice förbundsordförande Thomas Abrahamsson

Läs mer på Regeringens hemsida.

Uppdaterad:
Kategorier: