Nomineringar till årsmötet

Inför kommande representantskaps årsmöte i Seko sjöfolk 2016 vill valberedningen informera om att nedanstående förtroendevaldas mandattid löper ut vid kommande representantskap.

Publicerad:

Valberedningen har beslutat att nominering av ordförande, sekreterare, 3 ordinarie styrelseledamöter, 3 styrelseersättare, revisorer, 2 revisorsersättare, 3 valberedare och 3 valberedningsersättare inom branschorganisationen kan ske i slutet kuvert, vilket skall vara valberedningen tillhanda senast den 25 januari 2016 på nedanstående adress.

Nomineringen ska innehålla den nominerades namn och personnummer samt namn och personnummer på den som har nominerat. Ett godkännande att den nominerade medlemmen accepterar nomineringen bör, om möjligt, medfölja nomineringen.

Representantskapets årsmöte i Seko sjöfolk kommer att hållas på Rönneberga kursgård, Lidingö den 17-18 mars 2016. För frågor kring nomineringen, kontakta någon i valberedningen.

Förtroendevalda i Seko sjöfolk fram till representantskapet den 17 mars 2016:

Styrelsen:
Ordförande Kenny Reinhold, i tur att avgå
Kassör Chang Strömberg, vald t.o.m. 2018
Sekreterare Jonas Forslind, i tur att avgå
Ledamot Christer Lindgren, i tur att avgå
Ledamot Jens Ole Hansen, vald t.o.m. 2018
Ledamot Björn Jonasson, vald t.o.m. 2018
Ledamot Kenneth Österlund, i tur att avgå
Ledamot Folke Matrosow, i tur att avgå
Ledamot Mahmoud Sifaf, vald t.o.m. 2018
1:e ersättare Vakant, i tur att avgå
2:e ersättare Vakant, i tur att avgå
3:e ersättare Ulf Holm, i tur att avgå

Revisorer:
Revisor Ulla Stoltz, i tur att avgå
Revisor Magnus Werner, i tur att avgå
Revisor Leif-Arild Hansen, i tur att avgå
1:e ersättare Robert Douhan, i tur att avgå
2:e ersättare Anneli Lundgren, i tur att avgå
3:e ersättare Vakant, i tur att avgå

Valberedning:
Ost Christer Sjökvist, i tur att avgå
Väst Göran Björk, i tur att avgå
Syd Peter Larsson, i tur att avgå
Ers ost Bengt Westling, i tur att avgå
Ers väst Vakant, i tur att avgå
Ers syd Kaim Skenderi, i tur att avgå

Kontakta valberedningen:
Christer Sjökvist 073-411 83 88
Göran Björk 070-588 85 77
Peter Larsson 073-047 46 29

Seko sjöfolk
Valberedningen
Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg

Blankett för nominering finns att ladda ned här.

Uppdaterad: