A-kassan inför ny rutin för sjöanställda som söker ersättning

Från och med 1 januari 2016 inför a-kassan nya rutiner för arbetslösa medlemmar som tillhör Seko sjöfolk. I stället för att skicka AT-journaler varje gång du skickar ditt kassakort ska du skicka det anställningsavtal du får när du påbörjar en anställning.

Publicerad:

- Hittills har vi krävt in AT-journaler tillsammans med kassakorten för att vi ska kunna avgöra hur många timmars ersättning en medlem har rätt till per vecka, säger Karin Winberg, försäkringsansvarig på Sekos a-kassa. Hanteringen har dock varit knölig och a-kassan har behövt lägga mycket tid på varje ärende. Alla inskickade kassakort har jämförts med AT-journalerna och den redovisade tiden har sällan varit rätt. Inte för att medlemmarna avsiktligt gjort fel utan för att det är svårt att rapportera tiden utifrån förutsättningarna.

- Det här har också gjort att medlemmarna har haft svårt att ha insyn i sitt ärende och svårt att förutse hur stor ersättning de kommer att få. Därför ändrar vi nu rutinen så att man fyller i sitt kassakort utifrån den anställningsgrad man har.

För att stötta medlemmarna har a-kassan tagit fram en lathund. Den kommer att skickas ut till alla sjöanställda medlemmar innan årsskiftet.

- Hur man gör framgår av lathunden, men om man är tveksam kan man självklart höra av sig till oss så hjälper vi till, säger Karin Winberg.

Från mitten av månaden kommer det att finnas mer information på både a-kassans och Seko sjöfolks webbplatser. Arbetsgivarna informeras också om förändringen.

- I och med förändringen får medlemmarna bättre insyn i sitt ärende och de får sannolikt sin ersättning snabbare. Självklart innebär detta att vi lägger över ett större ansvar på medlemmen själv att fylla i kassakortet rätt, men det är samma villkor som gäller för övriga arbetslösa.

Uppdaterad: