Frågor och svar om det nya avtalet med SARF

Det nya, nu gällande avtalet mellan Seko och Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 och omfattar alla som arbetar på Storsjöavtalet, Färjeavtalet, Hamn- och Bogseravtalet, Thulelandsavtalet och Europaavtalet, (men inte skärgårdsavtalet). Här hittar du svar på frågor om vad det nya avtalet innebär för förändringar för dig som medlem.

Till dig som arbetar i skärgården: Skärgårdsavtalsförhandlingen med Almega pågår fortfarande. Vi återkommer med resultatet av den så fort det är klart.

Publicerad:

Vilka är de mest avgörande förändringarna från det tidigare avtalet?
I detta avtal fick vi igenom flera av de förändringar som vår avtalsdelegation hade prioriterat, bland annat med fokus på jämställda arbetsvillkor. De tre mest avgörande förändringarna jämfört med det tidigare avtalet är:

  • En partsgemensamarbetsgrupp som ska behandla situationen för småbarnsföräldrar, trakasserier, rehabilitering och karensdagen.
  • En rättvis löneökning där alla får samma krontalshöjning i tarifferna: Från 1 november 2020 höjs månadslönen med 576 kr och från 1 april 2022 med ytterligare 862 kr. Utöver detta höjs även ombordtillägget och övriga sedvanliga tillägg.
  • En stegvis sänkt ålder för avtalspension som innebär att yngre anställda börjar tjäna in sin avtalspension från 22 år, istället för som tidigare vid 25-års ålder.

Från och med när får jag högre månadslön?
Från och med den 1 november får du högre lön. Avtalet säger att alla ska ha samma ökning i krontal: 576 kr på en heltidsmånadslön. Om du jobbar deltid får du en höjning utifrån samma procent av den nya månadslönen som arbetar i procent av en heltid. Du ska få höjningen för november och december retroaktivt på din januarilön eller senast på februarilönen 2021.

Sen kommer din månadslön höjas igen från 1 april 2022 med ytterligare 862 kr, om du jobbar heltid. Om du jobbar deltid får du en höjning utifrån samma procent av den nya månadslönen som arbetar i procent av en heltid.

Eftersom avtalsrörelsen 2020 sköts upp, till följd av coronapandemin, förlängdes giltigheten på det tidigare avtalet från den 1 april för till den 31 oktober 2020, vilket innebär att också lönenivåerna för denna tid bestäms av det tidigare avtalet.

Jag är permitterad, hur blir det med min lönehöjning?
Du kommer att få en lönehöjning, från och med 1 november, men eftersom du är permitterad kommer det att göras avdrag så höjningen kommer att bli något lägre än ovan angivna kronor.

Jag har arbetat extra i november och december, får jag också retroaktiv lönehöjning?
Ja, det ska du få. Du har rätt att få lönehöjningen retroaktivt, men det kan hända att du själv behöver höra av dig till din arbetsgivare om detta. Det ser lite olika ut hos olika arbetsgivare om det sker en automatisk retroaktiv utbetalning eller inte. Om du inte fått den retroaktiva höjningen automatiskt, så måste du höra av dig till din arbetsgivare om detta före den 31 maj 2021. Efter det datumet förlorar du nämligen din rätt till retroaktivitet.

Hur stämmer löneökningen i avtalet överens med det så kallade ”Märket”?
Den svenska modellen bygger på att fackförbund och arbetsgivare gemensamt reglerar arbetsmarknaden genom kollektivavtal där lönenivåerna bestäms. Hur mycket lönerna ska bestäms av det som kallas ”Märket”.  Märket sätts av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer inom industrin och är en norm för hur mycket lönerna ska öka på svensk arbetsmarknad under den kommande avtalsperioden.

Den 31 oktober 2020 kom industrins parter överens om ett nytt avtal som gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023. Märket för denna 29 månadersperiod sattes till 5,4 % för en kollektiv lönenivåökning, vilket även inkluderar avsättning till tjänstepension.

Vårt avtal med SARF följer Märket vad gäller lönenivå och avsättning till tjänstepension på en kollektiv nivå. Detta trots den svåra situation som den svenska sjöfartsbranschen befinner sig i då den nästintill lamslagits på grund av coronapandemin. Därför har vi, till skillnad från andra branscher, fått göra ett så kallat baktungt avtal, där det blir en mindre löneökning för den första tiden och den större ökning kommer senare i avtalsperioden.

Kommer ombordtillägget och andra tillägg att höjas?
Ja. Ombordtillägget och det som vi kallar sedvanliga tillägg kommer att höjas. I avtalet har vi bestämt med hur många kronor varje tillägg ska höjas.

Varför får alla samma höjning i krontal?
Genom att avtala om en lönehöjning i samma antal kronor på månadslönen istället för procent på månadslönen skapar vi en rättvis löneökning. Vi har en tradition av att göra så, eftersom det är ett sätt att få upp nivåerna på de lägsta lönerna. Inom sjöfarten är det fortfarande så att de yrkesgrupper som ligger lägst i lönenivå är kvinnodominerad. Genom öka alla lönegrupper med samma kronantal minskar vi lönegapet mellan yrkeskategorierna i tariffen. Samtidigt som samtliga nivåer i hela tariffen minst får den ökning som ”Märket” föreskriver.

Från när börjar jag tjäna in till tjänstepension?
Är du över 25 år har du redan börjat tjäna in till din tjänstepension. I det nya, nu gällande avtalet, har åldern sänkts för dig som är yngre än 25 år. Detta sker årsvis. Från och med 2021 tjänar du som är 24 år in till tjänstepension. Från och med 2022 börjar du som är 23 år att tjäna in tjänstepension och från och med 2023 börjar du som är 22 år att tjäna in till tjänstepension.

Jag har hört att det blir förändringar gällande semester?
Ja, men det handlar mest om en administrativ förändring som träder i kraft tidigast den 1 april 2021. I praktiken blir värdet på semesterdagarna det samma, det handlar om hur semesterberäkningen görs.

Var kan jag läsa uppgörelsen om avtalet?
Det ligger i digital form på Sekos hemsida här. 

 

Uppdaterad: