Aktuellt läge 31 mars

Detta är vad vi vet idag, den 31 mars, om det aktuella läget i några av de rederier där Seko sjöfolk har medlemmar.

Publicerad:

Nu är det sju rederier som tecknat tillämpningsavtal om korttidspermittering: Viking Line, Rederi Eckerö, Silja Line, TT Line, ForSea, AdMare Ship Management, Strömma Turism & Sjöfart.

Osäkerheten är fortfarande stor och Seko sjöfolk fokuserar på arbetet med att hitta lösningar för att undvika varsel om uppsägningar på grund av arbetsbrist. I de rederier där varsel har lagts är många medlemmar extra oroliga och hör av sig till Seko sjöfolk. Läget är allvarligt men ingen är uppsagd – det är viktigt att påpeka. Vi kan inte säga hur någon ligger till på listan oavsett vilken befattning eller hur lång anställningstid de har.

Detta är vad vi vet idag, den 31 mars, om det aktuella läget i några av de rederier där Seko sjöfolk har medlemmar.

STENA LINE
Rederiet har varslat 950 anställda om uppsägning, varav cirka 600 på Sekos avtalsområde. Förhandlingar om bland annat turordningslistor har inletts och pågår med målsättningen att det ska bli klart så snart som möjligt. Stena Saga som trafikerat linjen Fredrikshamn–Oslo tas ur trafik permanent.

VIKING LINE
Fartyget Viking Cinderella har lagts upp och planerad återgång i trafik är för närvarande 16 april. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat.

SILJA LINE
Silja Symphony togs ur trafik 19 mars i Stockholm. Avtal om korttidspermitteringar är tecknat.

REDERI ECKERÖ
Rederiet har tecknat tillämpningsavtal om korttidspermitteringar för alla anställda och lagt ett generellt varsel om uppsägning för Rederi Eckerö Sverige AB (Resab), samt Birka Cruises kontorspersonal i Stockholm. Förhandlingar pågår.

DESTINATION GOTLAND
Kommer att trafikera med endast två fartyg. Rederiet har beslutat att sätta in ett tredje fartyg över påsken, i syfte att begränsa risken för smittspridning genom att kunna sprida ut passagerarna på fler avgångar. Medarbetare ombord har uttryckt oro för att bli utsatta för smitta. Rederiet har uttalat intresse för att teckna tillämpningsavtal för korttidspermitteringar, men det pågår i nuläget inga förhandlingar om detta.

FORSEA
Håller restaurangen ombord stängd söndag–onsdag. Avtal om korttidspermittering är tecknat och tas i bruk efter att saldon vederlag och semester har minskats.

FINNLINES
Fartygen går enligt ordinarie turlista med bibehållen bemanning. Hittills är fraktbeläggningen god. Vidtar åtgärder ombord för att begränsa smittspridning.

TT-LINE
Den 30 mars tecknade rederiet lokalt tillämpningsavtal om korttidspermittering. Avtalet sätts i bruk om behovet finns.

STORSJÖREDERIER
Tillämpningsavtal om korttidspermittering har tecknats med rederiet AdMare Ship Management i syfte att lösa situationen med förseningar i på- och avmönstring och begränsat tillträde. Flera storsjörederier, bland annat Wallenius Marine, har generella problem med på- och avmönstringsresor på grund av stängda gränser och stängda flygplatser. För manskap anställda under TAP-avtal har möjlighet till förlängda kontrakt beviljats i de fall där på- och avmönstringar förskjuts på grund av restriktioner. Detta för att kunna garantera säkra resor till och från mönstringshamn. I förra veckan fattade regeringen beslut om regellättnader för sjöfarten och förlängde giltighetstiden för sjömäns intyg och behörigheter i sex månader från det datum då de annars skulle ha behövt förnyas.

SKÄRGÅRDEN
Strömma Turism & Sjöfart har tecknat lokala tillämpningsavtal om korttidspermittering. På området skärgård ser det olika ut i de enskilda rederierna. I vissa står all verksamhet still. I andra, som till exempel Blidösundsbolaget, justeras turlistorna med färre turer. Förhandlingar pågår i flera skärgårdsrederier. Seko sjöfolk befarar att hundratals säsongs- och korttidsanställda kommer att sakna arbetstillfällen i sommar, varav de flesta står utanför både fack och a-kassa.

Uppdaterad: