Så här tycker Seko sjöfolk om Sekos organisationsutredning

I Sekos organisationsutredning föreslås bland annat att Seko sjöfolks anställda personal ska flyttas över till Seko. Något Seko sjöfolk starkt motsätter sig.

Publicerad:

Seko sjöfolk har gjort en samlad bedömning av utredningen och skrivit ett omfattande remissvar. Här är några sammanfattande synpunkter:

  • Att yrkesidentitet genom bransch ska vara grundbulten för medlemskapet ser vi som mycket positivt. I princip alla fackföreningar i Sverige bygger just på yrkesidentitet och därför är det klokt att också Seko bygger vidare på det. Vi ser dock en risk med att inte ha regioner med ett sammanhållande regionalt ansvar i förslaget. Med enbart branscher som valkrets till kongressen är risken överhängande att vi går mot en federationsstruktur.
  • Vidare ser Seko sjöfolk allvarligt på det faktum att organisationsutredningen tagit in frågan om anställda i organisationsutredningen, eftersom det inte ingick i uppdraget från kongress eller förbundsstyrelse.
  • Det faktum att man pekar ut Seko sjöfolks anställda, men inga andra, är anmärkningsvärt. Vi anser att utredningen gått långt utanför sina beslutade ramar och befogenheter och kommer högst troligt att reservera oss emot förslaget.
  • Seko sjöfolk har deltagit i organisationsutredningen sedan starten i februari 2022. Seko sjöfolk valde ut en representant som förbundsstyrelsen sedan formellt utsåg till att vara en del av organisationsutredningens arbetsgrupp. Seko sjöfolks bild av arbetet i arbetsgruppen är att det har präglats av en nyfikenhet och en vilja att förändra.

Här är remissvaret i sin helhet

Uppdaterad: