Nu finns det kurser att söka!

Det är viktigt med utbildade medlemmar och förtroendevalda. Anmäl dig till våra utbildningar nu! 

Publicerad:

Under våren 2024 kör vi både en allmän utbildning som alla medlemmar kan söka, och en fartygsmiljöutbildning FAM som är skräddarsydd för våra skyddsombud. Anmäl dig i tid så säkrar du din plats på utbildningen.

Medlemsutbildningen är alla medlemmar välkomna att söka till. I vår hålls kursen den 23-25 april i Göteborg och den 14-16 maj i Stockholm. Det här är tre inspirerande dagar, där du får lära dig mer om kollektivavtal, sjömanslagen och vilotidslagen, försäkringar och fackets historia. Den här kursen går även i höst.

Seko sjöfolk står för utbildningen och du får skattefritt stipendie, resor, logi och all mat. Sök utbildning på den ort som ligger närmast din bostad eller arbetsplats.

Är du skyddsombud och vill bygga på din fartygsmiljöutbildning så ska du passa på nu!

I vår kör vi fortsättningskursen i vår fartygsmiljöutbildning FAM 2 i Göteborg den 20-23 maj. För att söka behöver du ha gått grundutbildningen FAM 1. I den här kursen går vi igenom allt från ergonomi och arbetsplatsolyckor till psykosocial arbetsmiljö med arbete kring bland annat stresshantering och hot på arbetsplatsen. Du får också specialkunskaper om asbest, batterier och kemiska riskbedömningar.

Även här står Seko sjöfolk och Seko för hela utbildningen, utbildningsarvode, resor, logi, förtäring inklusive middagar för alla deltagare.

Klicka här om du vill veta mer!

Granskad: