Lägsta bud i en sjöfartsupphandling kan försämra lönenivåerna

Nu är flera upphandlingar på gång inom sjöfarten. Seko sjöfolk bevakar utvecklingen så att vinnande anbud inte ska leda till sämre löner och arbetsvillkor.

Publicerad:

En upphandling handlar ofta om att lägsta bud vinner, vilket innebär en risk för att löner och villkor pressas hårt i de centrala branschavtalen och baseras på miniminivåer.

–  Det finns alltid en oro för att en upphandling med lågt pris ska leda till försämrade arbetsvillkor för de sjömän som anställs. Det är viktigt att alla inser vad låga anbud egentligen innebär, säger Camilla Widman, som är ombudsman på Seko sjöfolk.

Hon är kritisk mot ovanan att löner ska baseras på minimilöner, eftersom det är en princip som inte är tillämplig i den svenska modellen:

– I Sverige regleras löner genom kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackföreningar, inte av lagstadgade miniminivåer, säger hon.

Fackets uppgift är att skydda sina medlemmar och anställda genom att förhandla fram lokala avtal med de företag som vinner upphandlingarna. De lokala avtalen som görs brukar komplettera de centrala kollektivavtalen och säkerställer att löner och villkor läggs på en nivå som både är rättvis och konkurrenskraftig.

– De lokala avtalen är bra för bägge parter, vi har exempel på flera framgångsrika lokala avtal som skyddar både sjömännens intressen och arbetsgivarnas, poängterar Widman.

Genom att bygga vidare på dessa avtal strävar Seko sjöfolk efter att skapa en stabil grund för arbetsvillkor på sjön, där man kan känna sig trygg med sitt arbete.

Seko Sjöfolk uppmanar nu alla inblandade parter, även arbetsgivare och myndigheter, att vara medvetna om de unika förhållandena som finns inom sjöfarten och respektera den svenska modellen:

– Med en öppen dialog och gott samarbete kan vi tillsammans skapa en hållbar och rättvis framtid för alla som arbetar inom sjöfarten, säger Camilla Widman.

Uppdaterad: