Kommunikationsstöd till förtroendevalda

Nu finns ett nytt kommunikationsstöd till förtroendevalda: "Kommunicera mera" med kommunikationstips, checklistor och rutiner. 

Publicerad:

”Kommunicera mera” är framtagen av Seko sjöfolks styrelse 2021 som ett led i arbetet med att skapa nya inkluderande arbetsformer och en jämställd representation i vår organisation. Skriften innehåller:

1. Kommunikationsråd och tips för förtroendevalda och anställda
Vad är bra kommunikation? Och stödfrågor som kan vara till din hjälp

2. Checklista för fastställande av mötesrutiner
Stöd till din sektionsstyrelse för att komma överens om mötestider, dagordning, kommunikation mellan möten, arbetsområden och mötesformer

3. Checklista för fastställande av kommunikationsrutiner med medlemmar
Stöd och tips till din sektionsstyrelse för hur ni ska kommunicera med medlemmarna i sektionen

4. Tips för kommunikation av årsmöte
Tipslista för hur din sektionsstyrelse ska få fler medlemmar att komma till årsmöten och för att få fler att kandidera till förtroendeuppdrag

Här kan du läsa och ladda ner Kommunicera mera

 

Uppdaterad: