Har du förlorat din anställning på grund av sjukdom eller likande?

Då kan du ansöka om omskolningsstöd ur Seko sjöfolks Sjömansstiftelse.

Publicerad:

Du kan ansöka ekonomiskt stöd för omskolning ur Seko sjöfolks Sjömansstiftelse om du inte kan behålla din anställning som sjöman i en manskapsbefattning (däck, maskin och intendenturpersonal) på grund av:

  • Sjukdom
  • Olycksfall
  • Att du inte får förnyat läkarintyg för sjöfolk eller annat nödvändigt certifikat.

Stödet kan utges i form av betald kurs eller utbildning, som samhället inte bekostar, och som syftar till omskolning till annat yrke. Möjligheten finns också att stiftelsen kan bevilja utbildningsstipendium.

Stiftelsen har tyvärr ingen möjlighet att bidra till sjöman som på egen hand vill omskola sig eller på grund av arbetsbrist blivit uppsagd, utan det ska vara kopplat till att man inte kan fortsätta sin anställning ombord av ovanstående skäl. Ansökan sker oftast i samband med uppsägningsförhandlingarna som vanligtvis föregår anställningens avslut, eller efter särskild ansökan av sjömannen till stiftelsen. Ansökan ska innehålla en fullständig beskrivning av skälet varför man inte kan fortsätta sin anställning som rederiet ska bekräfta i egen skrivelse. Eventuellt ska läkarintyg även bifogas.

Ansökan tas emot av stiftelsen löpande under året och stödets omfattning och storlek beslutas från fall till fall.

Skriftliga ansökningar skickas till:

Ordförande i Seko sjöfolks Sjömansstiftelse
Adress: Fjärde Långgatan 48.
413 27 Göteborg

Det går även att skicka digitalt till e-post: peter.skoglund@seko.se

Bra att veta!
Det finns liknande stiftelser finns på andra ställen och kallas då ofta för loss of license-lösningar

Uppdaterad: