Gör en arbetsskadeanmälan

Om du drabbas av Covid-19 och misstänker att du smittats i samband med ditt arbete, uppmanar vi dig att göra en arbetsskadeanmälan. Det som räknas som ”i samband med ditt arbete” är både att din arbetsplats ombord och på vägen till eller från arbetet.

Publicerad:

Det är viktigt att göra skadeanmälan för att din arbetsgivare ska vidta de åtgärder som krävs för att inga anställda ska riskera att smittas. Dessutom kan Covid-19 bli långvarig eller ge allvarliga komplikationer efter ett första tillfrisknande. Om du inte då har gjort en arbetsskadeanmälan när du smittades finns det risk att du inte får ersättning om komplikationerna påverkar din tjänstgöring eller befattning. Det är också viktigt att göra en skadeanmälan för statistiken så att vi och alla andra ska kunna göra korrekta analyser och arbeta för relevanta åtgärder i framtiden.
Här hittar du mer information om hur du gör en arbetsskadeanmälan om Covid-19.

Uppdaterad: