Resultatet av förhandling om arbetsbrist med Rederi Eckerö

Nu är förhandlingen om arbetsbrist med Rederi Eckerö avslutad. Rederiet kommer att säga upp alla utom 13 anställda under Sekos avtalsområde, som den 23 mars varslades om uppsägning. Det står rederiet fritt att verkställa uppsägningarna enligt avtal tidigast den 24 april. De drygt 300 medlemmar som sägs upp kommer att få personligt och skriftligt besked av Rederi Eckerö inom kort.

Publicerad:

- Det är sorgligt att Rederi Eckerö väljer att säga upp sina anställda, särskilt när det ser ut att bli mycket dyrare för dem än att hålla sig till det permitteringsavtal vi tecknat med dem. Vi är därför inte alls nöjda med resultatet av förhandlingarna, men nu får åtminstone alla medlemmar veta vad som gäller. Det är svårt att leva i ovisshet och nu kan vi fokusera att på att ge det stöd medlemmarna behöver, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Rederi Eckerö har tillsvidare lagt upp båda sina två svenskflaggade fartyg. Vid förhandlingarna lyckades vi få rederiet att gå med på att undanta 13 anställda under Sekos kollektivavtalsområde, från uppsägning. Motiveringen för detta är att säkerställa fartygens skick, om uppläggningen blir långvarig, så att verksamheten ska kunna återupptas utan längre förberedelsetid. I förhandlingarna fick vi också igenom företrädesrätt till återanställning efter uppsägningstiden är slut, som i detta fall är både utökad och förlängd, såtillvida att alla medlemmar omfattas av den förlängda återanställningsrätten fram till den 31 juli 2021.

Seko har alltså nu avlutat förhandlingarna om arbetsbrist, men vi är överens med arbetsgivarparten om att löpande se över fler kostnadsbesparande åtgärder, som exempelvis pensionslösningar för att ytterligare kunna minimera antalet uppsagda medlemmar. Vi kommer noggrant att följa utvecklingen och fortsätta förhandla och föra samtal med rederiet.

Vi fortsätter också hålla alla medlemmar informerade om vad som händer på sjofolk.se och har samlat frågor och svar om uppsägning.

Uppdaterad: